Sla navigatie over

Akkoord over hervorming van de Privacycommissie

De Backer reageert tevreden: “De hervorming van de Privacycommissie is een essentiële schakel in het versterken van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van elke burger. Bedrijven en publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten zich de komende maanden in regel stellen met nieuwe Europese wetgeving. Doen ze dat niet, riskeren ze een boete tot vier procent van hun omzet. De hervormde Gegevensbeschermingsautoriteit moet hier op toezien, maar ook organisaties begeleiden om maatregelen te nemen en te straffen als zij dat niet doen."

 

De Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd opgericht in 1992. In een Europese markt en digitale wereld is haar rol vandaag compleet anders geworden en was een hervorming noodzakelijk. 

 

De Backer: "Deze hervorming komt er na veel overleg en consultatie, ook juridisch. We behouden de Privacycommissie bij het Parlement. Zo garanderen we haar onafhankelijkheid en behoudt het personeel haar statuut. De hervorming gebeurt budgetneutraal maar de structuur van de Privacycommissie wijzigt wel fundamenteel: het management wordt afgeslankt en geprofessionaliseerd. Zo komen er extra middelen vrij om het personeel te versterken op technisch en technologisch vlak. Ook de rol van de Privacycommissie als onderzoeksorgaan kunnen we dan versterken. Daaraan wordt dan een getrapte procedure gekoppeld om bedrijven op de vingers te tikken. "

 

De Backer benadrukt vooral het belang van deze hervorming voor de consument en burger. 

 

De Backer: “De Europese verordening privacy legt duidelijke spelregels op. Kmo’s, grote bedrijven en publieke instellingen die binnen én buiten de EU gegevens verwerken, zullen dezelfde privacyregels moeten volgen. Jouw gegevens mogen niet gebruikt worden zonder dat je het weet. Die controle over je eigen gegevens moet beschermd worden. De nieuwe hervormde Gegevensbeschermingsautoriteit beschermt mee het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder