Sla navigatie over

Akkoord over het pensioendossier: keuze voor positieve aanpak.

Net voor het zomerakkoord van eind juli besliste de ministerraad om de manier aan te passen waarop periodes van werkloosheid en brugpensioen meetellen voor het pensioenbedrag (de zogenaamde "gelijkgestelde periodes"). Een tijdje terug was er in de pers veel te doen rond het verhaal van twee vriendinnen van wie er één een fors hoger pensioen dan de andere heeft ook al was ze langer werkloos gewe est. De aanpassing moest dergelijke situaties vermijden. De werkloosheidsdagen na één jaar werkloosheid en de dagen brugpensioen zullen voor de pensioenen die ingaan vanaf begin 2019 berekend worden op het minimum jaarrecht en niet langer op basis van het laatst verdiende loon.

Begin deze maand ontstond ophef toen sp.a-voorzitter John Crombez de maatregel oprakelde in "De Zevende Dag". Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten ontkende de maatregel en sprak van "klinkklare onzin", terwijl pensioenminister Daniël Bacquelaine (MR) even later erkende dat er voor de aanpassing advies was gevraagd aan de Raad van State. Premier Charles Michel suste de discussie door te stellen dat er nog niets definitief beslist was.

Na een vergadering woensdag en een nieuwe vergadering donderdag heeft het kernkabinet nu wel een akkoord bereikt. Voor wie jonger is dan vijftig blijft de maatregel overeind, voor vijftigplussers verandert er niets. De regering gaat wel inzetten op activering.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder