Sla navigatie over

Akkoord over langer betalingsuitstel kredieten en extra kmo-kredieten

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo heeft nieuwe afspraken gemaakt met de financiële sector om tijdens de coronacrisis gezinnen en bedrijven van voldoende financiering te voorzien. Het betalingsuitstel voor woonleningen en bedrijfskredieten wordt verlengd tot het einde van het jaar, de bestaande waarborgregeling voor nieuwe kredieten zal eveneens tot eind dit jaar lopen. Daarnaast komt er een nieuwe waarborgregeling van 10 miljard euro voor kmo-kredieten.

Alexander De Croo: “De gezondheidscrisis is stilaan onder controle, maar economisch staan we nog maar aan het begin van een zware periode. Veel zelfstandigen en kmo’s blijven het moeilijk hebben. Ze starten wel op, maar vaak aan een lager toerental.”

“Een vlotte kredietverlening is dan essentieel.  Daarom breiden we de federale garantieregeling uit voor kmo-kredieten met een looptijd tot 36 maanden. Toegang tot financiering is voor zelfstandigen en kmo’s cruciaal om deze moeilijke periode door te komen, hun activiteiten te herstellen en jobs te beschermen.” 

Langer dan oorspronkelijk gehoopt

Johan Thijs, voorzitter Febelfin:  “De consumenten, bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis onder financiële druk staan, worden vandaag volop en maximaal door de banken ondersteund om door deze moeilijk periode te komen. Ook in deze fase van de coronacrisis, die duidelijk langer duurt dan oorspronkelijk gehoopt, willen de banken ten volle hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.”

“Het bijkomende akkoord gesloten met de Federale overheid, zal zorgen voor extra zuurstof aan de economie en heeft tot doel om tegemoet te komen aan de specifieke noden van bedrijven en KMO’s.  De langere looptijden van de kredieten in deze nieuwe waarborgregeling zijn een structureel antwoord op de liquiditeitsnoden veroorzaakt door de coronacrisis.“

Verlenging betalingsuitstel voor woonleningen en bedrijfskredieten

Door het trage verloop van het economisch herstel en de nood aan meer financiële ademruimte van bedrijven en gezinnen zal Febelfin haar charters met betrekking tot betalingsuitstel bij woonleningen en bedrijfskredieten verlengen tot eind dit jaar.

Tussen begin april en eind mei gaven de Belgische banken bijna 250.000 keer uitstel van betaling, 118.000 keer voor particulieren en 130.300 keer voor ondernemingen.

De verlenging van het betalingsuitstel betekent concreet dat gezinnen en bedrijven die betalingsuitstel hebben gekregen en op het einde van het betalingsuitstel nog steeds aan de voorwaarden van de charters voldoen, bij hun bank extra betalingsuitstel kunnen aanvragen tot maximaal het einde van het jaar.

Uitbreiding federale waarborgregeling bedrijfskredieten

De doelstelling van de federale garantieregeling is de kredietverlening aan zelfstandigen, kmo’s en bedrijven te verzekeren en hen door deze crisis te loodsen. De staatswaarborg van 50 miljard voor kredieten met een looptijd van 12 maanden was daarin een belangrijke eerste stap.

Het was ook een van de eerste maatregelen die aan het begin van de crisis werden genomen. De garantieregeling kwam tot stand na een akkoord tussen de minister van Financiën en de Belgische banken, ondersteund door de Nationale Bank.

Nu blijkt dat de economische impact van de coronacrisis veel dieper is, is het ook noodzakelijk om de financiële instrumenten zoals de federale garantieregeling daarop af te stemmen. Dat gebeurt op twee niveau’s:

  • Bij sommige kmo’s zal het herstel langer dan twaalf maanden duren en zullen kredieten nodig zijn met een langere looptijd dan 12 maanden. Daarom komt er een nieuwe waarborgregeling van 10 miljard euro voor kmo-kredieten met een looptijd van meer dan 12 maanden tot maximaal 36 maanden. Deze nieuwe garantieregeling zal gebruik maken van de bestaande enveloppe van 50 miljard.
  • Ook wordt het instapmoment van de bestaande waarborgregeling voor bedrijfskredieten met een looptijd van 12 maanden verlengd tot eind dit jaar. Initieel liep de waarborgregeling af op 30 september 2020.

Alexander De Croo: “Het activeren van deze nieuwe garantieregeling voor kmo’s is opnieuw een belangrijke stap om de financiering van Belgische kmo’s de volgende maanden te waarborgen. Om jobs te redden en het herstel mogelijk te maken, is het absoluut noodzakelijk kmo’s zich in deze moeilijke tijd kunnen blijven financieren.”

Minister van Financiën De Croo zal de nieuwe afspraken met de financiële sector over een vlotte kredietverlening aan kmo’s nu verder juridisch uitwerken en voorleggen aan het parlement.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder