Sla navigatie over

Akkoord over solidariteit tussen gewesten op vlak van energie en klimaat

Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben vandaag een akkoord bereikt over de ‘burden sharing. Als een gewest de doelstellingen voor energie en klimaat tegen 2020 niet zou halen, kan het een overschot van een ander gewest opkopen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, Vlaams minister van Klimaat Joke Schauvliege, Waals minister van Energie Paul Furlan en Brussels minister van Energie Céline Fremault hebben de tarieven voor die solidariteit vastgelegd, en hebben hun akkoord voorgelegd aan minister van Energie Marie-Christine Marghem.

De tarieven voor hernieuwbare energie zullen gebaseerd zijn op de gemiddelde prijs van onshore windenergie in Vlaanderen en Wallonië op het moment van aankoop. Voor de eerste schijf van 750 GWh die aangekocht wordt, is er een vermindering van 25%. Voor de schijf van 751 tot 1.500 GWh: -20%. Voor de schijf van 1.501 tot 3.000 GWh: -15%. Voor de schijf van 3.001 tot 3.500 GWh: -10%. Voor de schijf vanaf 3.501 GWh ten slotte is er een vermindering van -5%.

Bart Tommelein: ‘De goede samenwerking tussen de regio’s werpt vruchten af. Ik ben heel tevreden met het akkoord over de solidariteit tussen de gewesten, al blijft onze eerste doelstelling uiteraard om met Vlaanderen zelf de doelstellingen te behalen in 2020.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder