Sla navigatie over

Akkoord tussen België en Frankrijk om samen sociale dumping aan te pakken

Philippe De Backer: “België en Frankrijk zullen samenwerken in de strijd tegen sociale dumping. De Belgische en Franse inspectiediensten gaan gegevens uitwisselen om op die manier fraudeurs beter op te sporen en samen ook controles te doen op het terrein. Daarnaast heb ik ook in Frankrijk een nieuwe bondgenoot gevonden om samen met Nederland en Luxemburg op Europees niveau te pleiten voor een aanpassing van de Europese detacheringsregels om de regels eenvoudiger en beter controleerbaar te maken. Op initiatief van ons land en dankzij de steun van de Benelux en Frankrijk blijft het probleem van sociale dumping hoog op de politieke agenda. Sociale dumping stopt niet aan de grenzen, maar vraagt om een gemeenschappelijke grensoverschrijdende aanpak. Binnen- en buitenlandse bedrijven moeten de Europese spelregels volgen. Fraudeurs die mensen tewerkstellen aan 4 euro per uur of geen sociale bijdragen betalen moeten we samen aanpakken. Alleen zo kunnen we eerlijke concurrentie voor onze bedrijven en werknemers mogelijk maken.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder