Sla navigatie over

Alexander De Croo gaat voor meer vrouwen in de Nationale Bank

Op initiatief van Minister van Financiën Alexander De Croo is er een wetsvoorstel ingediend om op korte termijn te zorgen voor een sterkere vertegenwoordiging van vrouwen in de Regentenraad van de Nationale Bank van België. Het voorstel staat dinsdag in de Commissie Financiën geagendeerd.

De Nationale Bank doet het vandaag niet goed wat vertegenwoordiging van vrouwen betreft. De Regentenraad van de Nationale Bank van België die bestaat uit 10 regenten, 5 directeurs en de gouverneur, telt 1 vrouw. In het College van censoren, dat uit 10 leden bestaat, zetelen momenteel slechts 2 vrouwen.

Minister van Financiën en auteur van ‘De eeuw van de vrouw’, Alexander De Croo, wilt daar met een wetsvoorstel verandering in brengen. Om tot meer vrouwen binnen de Regentenraad van de Nationale Bank van België te komen zal er in het kader van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België worden opgelegd dat, net als voor de beursgenoteerde bedrijven, minstens 1/3de van de leden al in 2020 van het andere geslacht moet zijn.

Om deze minimumdoelstelling op korte termijn te respecteren én tegelijkertijd een afslanking van de structuren binnen de Nationale Bank van België na te streven zullen de volgende wettelijke aanpassingen worden doorgevoerd:

  1. Het College van censoren wordt geschrapt.
  2. In ruil zal het aantal regenten in de Regentenraad worden verhoogd van 10 naar 14. Het auditcomité zal worden geïntegreerd in de Regentenraad.
  3. De rol van Voorzitter van de Regentenraad zal niet meer worden uitgeoefend door de gouverneur, maar door een ander lid van de Regentenraad dat van het andere geslacht moet zijn als de gouverneur.
  4. Deze hervorming zal in werking treden op de Algemene Vergadering van 18 mei 2020. Het zal dus de volgende regering zijn, die de concrete benoemingen zal doen. Dit is niet meer mogelijk door de huidige regering in lopende zaken. Maar het is dus wel de ambitie om het wettelijk kader nog deze legislatuur aan te passen.

Door de verhoging van 10 naar 14 regenten en gebruik makend van de vernieuwingen die zich elk jaar aandienen (o.a. door einde mandaat of pensionering), moet het mogelijk zijn om vanaf de Algemene Vergadering van 18 mei 2020 de minimumdoelstelling van 1/3de te bereiken. In de jaren daarna moet dan gestreefd worden naar een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de Regentenraad.

Met de vereenvoudiging van de structuren wordt het aantal leden (Regentenraad + College van censoren) verminderd van 26 vandaag naar 20. Er zal ook een besparing worden gerealiseerd op de kosten verbonden aan de organisatie van de vergaderingen (bv. vergaderzalen, logistiek, administratieve voorbereiding en follow-up).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder