Sla navigatie over

Alexander De Croo verhoogt Belgische bijdrage voor bescherming kinderrechten bij gewapende conflicten

Vandaag leven naar schatting zo’n 230 miljoen kinderen in landen of gebieden getroffen door gewelddadige conflicten. Daarbij is er een stijgend aantal ontvoeringen en gebruiken extremistische groeperingen de ontvoering van kinderen steeds meer als tactisch wapen. Extremisten en terroristen zetten ook steeds vaker kinderen in bij zelfmoordaanslagen. Ook zijn kinderen in conflicten vaak slachtoffer van seksueel geweld, slavernij en uitbuiting.

Ontvoeringen, stigmatisering en verstoting

De gevolgen op fysiek en psychologisch vlak zijn immens. Er is de problematiek van zorg  en re-integratie van bevrijde en ontsnapte kinderen of kindsoldaten. Ook de re-integratie van ontvoerde meisjes die zwanger of met een jonge baby terugkeren, vormt een bijzonder grote uitdaging: samen met hun baby zijn deze meisjes te vaak het slachtoffer van stigmatisering en verstoting.

Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking: “Kinderen zijn in een conflict altijd de zwakste partij. Denk aan de ontvoeringen van tientallen meisjes door Boko Haram, de verkrachtingen van tienermeisjes door Islamitische Staat of het ronselen van kindsoldaten in Centraal-Afrika. Het misbruik wordt steeds afschuwelijker. Als kinderen deze gruwel al overleven, zijn ze voor de rest van hun leven gebrandmerkt. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk een einde komt aan deze wandaden.”

Om de bescherming van kinderrechten in conflicten te versterken, trekt minister Alexander De Croo de volgende twee jaar 4,5 miljoen euro uit. Het geld gaat naar het Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) on grave violations against children in armed conflict, een bijzonder mechanisme dat tien jaar geleden binnen de VN-Veiligheidsraad werd opgericht. UNICEF staat in voor de uitvoering. België ondersteunde dit UNICEF-programma de voorbije jaren al voor 3,9 miljoen (2010-2011) en 2,7 miljoen euro (2013-2014).

Beschermende omgeving voor kinderen

Het MRM staat in voor monitoring en rapportering van kinderrechtenschendingen. UNICEF spoort via het bijzonder mandaat families, gemeenschappen en regering aan om te werken aan een blijvend beschermende omgeving, één die sterker is dan voor het gewapend conflict. Het doet dat via preventie-activiteiten en respons bij aanvallen op kinderen. Het rapporteringssysteem laat ook toe om gerichte sancties uit te spreken en bewijsmateriaal te verzamelen om rechtszaken aan te spannen, zowel nationaal als internationaal.

Vorig jaar werd ook de campagne “Children, Not Soldiers” gelanceerd. Doel is om tegen 2016 komaf te maken met de rekrutering en het gebruik van kinderen door nationale veiligheidstroepen. In verschillende landen was de campagne een succes, onder meer in Afghanistan, Myanmar, DRC en Somalië.

Door de beslissing van minister De Croo zal België bijdragen aan de bescherming van kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, DRC, Mali, Nigeria (Boko Haram), Palestina, Zuid-Soedan, Syrië en Irak. Ook ondersteunt ons land het hoofdbureau van UNICEF dat rapporteert aan de VN-Veiligheidsraad.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder