Sla navigatie over

Alexander De Croo wil via ontwikkelingshulp kmo’s in het Zuiden versterken

Alexander De Croo: “Ondernemen is niet alleen een recht. Het is ook een noodzaak. Geen enkel land ter wereld heeft zich enkel en alleen dankzij ontwikkelingshulp uit de armoede getrokken. Duurzame economische groei is een belangrijke katalysator van ontwikkeling. Privéondernemingen zorgen immers voor werkgelegenheid. Bedrijven betalen ook belastingen waardoor lokale overheden middelen verwerven om infrastructuur te bouwen, zoals scholen, ziekenhuizen en wegen.”

“De ontwikkeling van de privésector neemt sinds enkele jaren een centrale plaats in op de internationale ontwikkelingsagenda. Ons land moet zich in die agenda inschrijven. Ik wil de volgende jaren vanuit de Belgische Ontwikkelingssamenwerking dan ook sterk inzetten op de ondersteuning van de lokale privésector in het Zuiden, en dan vooral van kleine en middelgrote ondernemingen.”

“We zullen dat in de eerste plaats doen via BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. Een dynamische plaatselijke private sector met sterke KMO’s is van essentieel belang als landen zich duurzaam willen ontwikkelen. Ons inspanningen kunnen ervoor zorgen dat bedrijven in het Zuiden meer kansen krijgen om te groeien, te investeren, hun productiecapaciteit uit te breiden en werkgelegenheid te scheppen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder