Sla navigatie over

Alle kinderen moeten samen kunnen spelen, met of zonder een beperking

Minister Somers en mama van Pia geven samen startschot voor meer inclusieve speeltuinen in Vlaanderen

Op maandagnamiddag 19 juni kwamen Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers en de mama van Pia, Ellen De Meyer, samen op de speeltuin Galbergen in Mol. Dat is een goed voorbeeld van een speeltuin met heel wat aandacht voor toegankelijkheid, zodat alle kinderen er kunnen spelen, met of zonder een beperking. “Zo zouden alle speeltuinen er moeten uitzien in Vlaanderen”, zegt Ellen. Daarom geeft ze samen met de minister het startschot van het lerend netwerk Toegankelijke speeltuinen voor alle Vlaamse gemeenten. “Een mooi voorbeeld van de ideale speeltuin”, aldus minister Somers.

Een toegankelijke speeltuin is een speeltuin waar alle kinderen kunnen spelen en alle familieleden, vrienden of andere begeleiders mee naartoe kunnen, met of zonder een beperking. “Mensen met een beperking lopen een veel groter risico op sociale uitsluiting. Het gaat om meer dan vier op de tien. Wel, de beste manier om dit bij de wortel aan te pakken, is door te voorkomen dat dit van jongs af aan al gebeurt. Daarom zijn initiatieven zoals een inclusieve speeltuin zo belangrijk. Het is niet meer of niet minder dan het creëren van een plek waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen en dus vriendschappen kunnen sluiten. De beste garantie dat zij, ook wanneer ze volwassen zijn, zulke vriendschappen zullen hebben. En mekaar ook dan helpen om drempels te overwinnen”, zegt Vlaams minister voor Gelijke Kansen Bart Somers.

Lerend netwerk voor lokale besturen

Lokale besturen zijn de inrichters van hun lokale speelzones en hebben daarmee een cruciale rol. Heel wat besturen zetten al in op toegankelijke speelzones voor elk kind. “We stellen vast dat er ambitie is om alle kinderen mee te laten spelen. Alleen weten lokale besturen vaak niet goed wat ze precies kunnen doen om een speeltuin toegankelijk te maken. Of zijn ze zich niet bewust van alle aspecten van  toegankelijkheid”, vertelt algemeen directeur van Inter Wendy Metten. “Hier in Mol zien we dat er speelwaarde is voor iedereen en dat de weg ernaar toe ook bereikbaar is. Kinderen met een beperking hoeven niet de hele tijd geholpen te worden en kunnen dus gewoon zorgeloos en vrij meedoen. 

Om Vlaamse steden en gemeenten samen te brengen rond dit thema, start Inter met steun van Vlaams minister Bart Somers een lerend netwerk op. Wat houdt dat in? Samenkomen in netwerkvergaderingen, om kennis, ervaringen en goede voorbeelden met elkaar te delen, aangevuld met expertise in toegankelijkheid van Inter aan tafel. Alle gemeenten zijn welkom. Zij kunnen zich vanaf nu inschrijven op de website van Inter. Het doel van Vlaams minister Somers en Inter is dat lokale besturen zoveel mogelijk speeltuinen inclusief maken. Zo kan elk kind zich uitleven. Vlaams minister Bart Somers voorziet 630.000 euro voor Inter om gelijke kansen te verzekeren, dit lerend netwerk maakt hier deel van uit.

Een inclusieve speeltuin richt zich tot een zeer diverse groep. Naar schatting heeft 6 tot 10 % van alle Vlaamse kinderen en jongeren een handicap. Slechts 10% van de kinderen met een handicap maakt gebruik van een rolstoel. Daarom richt een inclusieve peeltuin zich naast kinderen met een fysieke beperking, ook op kinderen met een zintuiglijke en verstandelijke beperking. Ook de toegankelijkheid van de begeleiders staat centraal. Denk maar aan ouders met een kinderwagen, ouderen en mensen met een fysieke beperking. 

Vlaams minister van Gelijke Kansen, Bart Somers: “Speeltuinen zijn een onderdeel van de publieke ruimte en moeten geschikt zijn voor een zo groot mogelijke diversiteit aan mensen. Wat goed is voor mensen met een handicap, is goed voor iedereen. En dat geldt zeker voor speeltuinen. Een inclusieve speeltuin is simpelweg een hele leuke speeltuin. Zowel voor kinderen met als kinderen zonder handicap.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder