Sla navigatie over

Alle overheden moeten samenwerken in dossier van de Paleizenstraat

De situatie in het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek is dramatisch en een land als België onwaardig. Vele honderden mensen verblijven er in schrijnende omstandigheden. Een mirakeloplossing ligt helaas niet voor het grijpen. Dat zal bijzondere inspanningen vergen van velen. “Ook van de gemeente Schaarbeek en het Brussels Gewest. Ook zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen”, zo stelde Kamerlid Tim Vandenput donderdag in de Kamer.

Het is, ook in dit dossier, belangrijk om naar de feiten te kijken. Vandenput verduidelijkt: Lang niet alle aanwezigen in het kraakpand zijn asielzoekers. Het gaat voor een deel ook over daklozen. Hoeveel er dat zijn, weten we op vandaag niet. Het is voor ons dan ook essentieel om zo snel mogelijk in kaart te brengen wie van de bewoners van het kraakpand in een asielprocedure zit en dus recht heeft op opvang. Die mensen zijn de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris voor Migratie. Wat de mensen betreft die daar verblijven en géén asielzoeker zijn doen wij vanuit Open Vld een dringende oproep aan de andere bevoegde overheden. De gemeente Schaarbeek en zijn burgemeester alsook het Brussels Gewest , in hoofde van Minister Maron, moeten meer doen om mee een oplossing te realiseren. Alles afschuiven op de federale overheid is niet enkel te gemakkelijk, het is ook intellectueel oneerlijk.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder