Sla navigatie over

Als we onze verantwoordelijkheid niet opnemen, zullen er nog duizenden Brahims verdwijnen

Brahim is geen geïsoleerd geval. In januari 2016 maakte Europol bekend dat zo’n 10.000 niet-begeleide minderjarigen verdwenen uit opvangcentra in Europa. Alleen in België al werden er vorig jaar 116 gevallen gemeld. “Uiteraard, enkel een fractie van de realiteit, want veel verdwijningen van deze kinderen worden niet aangegeven. Uit cijfers blijkt overigens, dat – ingeval van aangifte – een verdwijning pas na 7 dagen wordt gemeld. 7 dagen; een zee van tijd voor mensensmokkelaars, orgaanhandelaars of pooiers om kinderen weg te plukken. Het huidige systeem duwt kinderen eigenlijk recht in hun armen. En dat kan niet”, aldus Europarlementslid, Hilde Vautmans.

In april kwam de Europese Commissie eindelijk op de proppen met een concreet programma om de bescherming van deze kwetsbare kinderen te verbeteren. Het gaat onder meer om snelle identificatie en bescherming bij aankomst, betere opvangvoorzieningen, doeltreffende voogdijdiensten, steun voor duurzame integratie, aanpak van achterliggende oorzaken en bescherming van kinderen op de migratieroutes buiten Europa.

“Nu is het aan de lidstaten om zich actief in te zetten en dit plan ook in de praktijk uit te voeren. Ik moet er wel bij zeggen: de lidstaten zijn enkel moreel verplicht om de bescherming van deze kinderen te waarborgen. Ik doe dan ook een oproep aan alle lidstaten, maar ook aan de lokale overheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. De benodigde ambitie van de Commissie en aanbevelingen van experts zijn er en moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd”, aldus Hilde Vautmans.

Lidstaten dienen hiernaast ook het nationaal werkingsbudget van het meldpunt 116 000 in Europa te ondersteunen. Veel meldpunten zijn vaak sterk onderbemand en zijn soms gedwongen hun activiteiten stop te zetten. Nog al te vaak blijft een oproep voor een vermist kind onbeantwoord wegens gebrek aan middelen.

“Indien we deze inspanningen niet leveren, zal Brahim niet de laatste niet-begeleide minderjarige zijn die spoorloos verdwijnt. Integendeel, nog duizenden kinderen zullen hetzelfde lot beschoren zijn. Vorig jaar vroeg ik de bevoegde staatssecretaris om info omtrent hoeveel kinderen uit Belgische opvangcentra verdwenen zijn. Ik vroeg hem ook of in alle asielcentra in België een samenwerkingsprotocol van kracht is dat verdwijningen kan voorkomen. Ik hoop dat hij snel antwoordt op mijn vraag, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat dit niet meer gebeurt, zodat we samen deze kinderen kunnen beschermen”, besluit Hilde Vautmans

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder