Sla navigatie over

“Ambitieus lerarenloopbaanpact hoogdringend”

Vandaag wordt er in het Vlaams parlement gedebatteerd over het akkoord dat de regering vrijdag sloot over de hervorming van het secundair onderwijs. “Het is goed dat er nu duidelijkheid is,” zegt Ann Brusseel. “Maar nog meer dan de invulling van de zogenaamde ‘matrix’ van opleidingen, hebben we nood aan een lerarenloopbaanpact, dat het beroep van leerkracht aantrekkelijker moet maken.”

In 2014 waarschuwde de Vlaamse Onderwijsraad er al voor dat er tegen 2020 ruim 20.000 extra leerkrachten nodig zijn. “Daarom is er dringend nood aan een ambitieus loopbaanpact,” zegt Brusseel. “Dat zal geld kosten, maar dat is er als we enkele verschuivingen doorvoeren.”

Geld vrijmaken via verschuivingen

Brusseel stelt voor om alle leraars in het middelbaar onderwijs 22 uur per week te laten lesgeven. Dat levert al 160 miljoen euro op. Daarnaast wil ze ook het aantal lesuren verminderen. “Er is geen duidelijke link tussen het aantal uren en het prestatieniveau van leerlingen”, zegt Brusseel. “In de derde graad zou de school bijvoorbeeld op maandagochtend om tien uur kunnen beginnen. Dan komt er nog eens 125 miljoen vrij.”

Met dat budget kan Vlaanderen leraars en directeurs beter ondersteunen. Concreet pleit Brusseel voor een degelijke aanvangsbegeleiding voor startende leerkrachten. Een vijfde van de leerkrachten in het middelbaar vertrekt al tijdens de eerste vijf jaar. Ook moeten volgens Brusseel in het loopbaanpact afspraken worden gemaakt over permanente vorming doorheen de loopbaan. Dat moet ook meer mensen aantrekken om de overstap te maken naar het onderwijs.

Vaste benoeming afschaffen

Brusseel wil ook de vaste benoeming van leerkrachten afschaffen. “Het carcan van de vaste benoemingen is een rem op een goed personeelsbeleid”, zegt ze. “We moeten evolueren naar een loopbaan met groeimogelijkheden waarin expertise en persoonlijke ontwikkeling worden aangemoedigd. Een expert-leraar die zich specialiseert moet bijvoorbeeld een aangepaste verloning krijgen.”

Tot slot wil Open Vld de opleiding van de directies uit de handen van de onderwijskoepels halen en nieuwe schooldirecteurs een masteropleiding schoolmanagement laten volgen. “Elk mooi plan staat of valt met het leiderschap, of het nu om een kmo of een school gaat.”

Bron: De Tijd 18/1/2017

Lees hieronder de volledige nota van Ann Brusseel, met meer informatie over de concrete voorstellen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder