Sla navigatie over

Amper 7% van de bruggepensioneerden gaat opnieuw aan de slag

Slechts 532 SWT’ers (de vroegere bruggepensioneerden) op een totaal van 7.917
niet-werkende werkzoekenden die sinds april 2016 instroomden in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT-stelsel), stroomden ook opnieuw uit naar werk. Dit is amper 7% en dat ondanks de honderden jobaanbiedingen die elk van hen krijgt. In 2018 was dit nog gemiddeld 473 per persoon, in 2019 klokte het gemiddelde zelfs af op 601 en in 2020 kreeg elke persoon ondanks de coronacrisis nog gemiddeld 226 jobaanbiedingen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Gezien de huidige krapte op onze arbeidsmarkt is het belangrijk dat we evalueren hoe we ook SWT’ers beter laten doorstromen naar werk”, zegt Tom Ongena. “Meer aandacht voor opleidingen en een sterkere focus op werkbaar werk kan dit bevorderen.”

Daling van aantal actief beschikbaren

De afgelopen vijf jaar daalde het aantal werkzoekenden in Vlaanderen sterk. Echter, door de coronacrisis steeg hun aantal opnieuw van 178.963 in 2019 tot 190.537 in 2020. In 2021 herleefde onze economie weer en zette de daling zich verder tot het huidige aantal van 168.800 werkzoekenden. “Dat is goed nieuws”, aldus Open Vld-parlementslid Tom Ongena. “Desondanks daalt het aantal werkzoekenden dat actief beschikbaar is voor onze arbeidsmarkt jaar na jaar. Dat wil zeggen dat zij actief op zoek moeten gaan naar werk en op eigen initiatief moeten solliciteren bij werkgevers. Vijf jaar geleden was 94,2 procent van alle werkzoekenden actief beschikbaar. In 2021 is dat nog slechts 84,5 procent. Dat is een verontrustende evolutie.”

Geen doorstroming naar werk bij SWT’ers

Deze daling van 10 procent komt doordat er steeds meer werkzoekenden zijn die aangepast beschikbaar zijn. Deze groep moet niet actief op zoek gaan naar werk. Ze moeten enkel beschikbaar blijven voor onze arbeidsmarkt. Meestal gaat het hier om oudere werkzoekenden die in het SWT-stelsel (het vroegere brugpensioen) zitten. Uit cijfers die Tom Ongena opvroeg blijkt dat er de afgelopen vijf jaar maar 532 van de 7.917 mensen die in het SWT-stelsel zaten, uitstroomden naar werk. “Dat aantal is natuurlijk veel te laag. We moeten snel bekijken hoe we deze doorstroming beter kunnen aanpakken”, zegt Ongena.

Stijging van medische en mentale problemen

Ook het aantal werkzoekenden met medische en mentale problemen stijgt elk jaar. Momenteel vallen er meer dan 17.000 werkzoekenden in deze categorie, wat wil zeggen dat ruim 1 op de 10 werkzoekenden niet of slechts zeer beperkt beschikbaar is voor onze arbeidsmarkt. “Het aandeel werkzoekenden dat geen job kan uitoefenen door deze problematiek verdubbelde op slechts vijf jaar tijd. Als dit een voorbode is voor wat ons het komende decennium te wachten staat, dan houd ik mijn hart vast”, aldus Ongena. Vooral bij 55-plussers zien we deze problemen steeds vaker voorkomen. Hun aandeel steeg van 21,6 procent in 2016 naar 38,5 procent in 2021.

Krappe arbeidsmarkt

“Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn deze cijfers op zijn minst zorgwekkend”, zegt Ongena. “Als je weet dat er jaarlijks slechts een honderdtal SWT’ers opnieuw aan de slag gaan is het duidelijk dat we de huidige aanpak moeten herbekijken. We moeten hierbij focussen op opleidingen, zodat mensen hun kennis verder kunnen ontwikkelen of net nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. Zo kunnen ze ook in andere sectoren aan de slag.”

“Daarnaast moeten we ook maatregelen nemen om het aangeboden werk werkbaar te maken en te houden voor deze mensen”, aldus Ongena. Dat wordt een grote uitdaging voor VDAB. Zo zijn het niet altijd officieel erkende ziektes die verhinderen dat werkzoekenden opnieuw aan de slag gaan. Het kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met hoogsensitiviteit en/of de nood aan prikkelarme werkruimtes om te kunnen functioneren. Zulke zaken blijven nog te vaak onder de radar, maar zijn met enige goede wil relatief makkelijk oplosbaar.

Vlaams Parlementslid Tom Ongena besluit: “De cijfers spreken voor zich. Ik hoop dan ook dat minister Crevits hier snel mee aan de slag gaat zodat opnieuw meer mensen doorstromen naar werk. We zullen immers iedereen nodig hebben om de krapte op onze arbeidsmarkt aan te pakken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder