Sla navigatie over

Amper statutaire ambtenaren ontslaan bij federale overheid

Er worden amper statutaire ambtenaren ontslaan bij de federale overheidsadministraties. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne. Van Quickenborne stelt zich daar grote vragen bij. “Ofwel loopt alles perfect bij de federale overheid, ofwel zijn de regels te strikt. Het is tijd dat we eindelijk werk maken van een moderner overheidsapparaat en van contractuele tewerkstelling de standaard maken bij de overheid”, aldus Van Quickenborne.

In de helft van de federale overheidsadministraties (oa FOD Mobiliteit, FOD Personeel, FOD Beleid en Ondersteuning…) is er in de periode 2010-2017 geen enkele statutaire ambtenaar ontslaan. Bij de andere helft van de overheidsadministraties werden in de periode 2010-2017 in totaal 189 statutairen ontslaan op een totaal van 51.593 statutaire ambtenaren bij de betrokken overheidsdiensten en -instellingen. Dat komt neer op een ontslagpercentage van 0,047 procent. Een vastbenoemde ambtenaar kan vandaag alleen ontslagen worden in specifieke omstandigheden, na een tuchtregeling of na twee negatieve evaluaties. De ambtenaar kan vervolgens naar de Raad van State trekken, of zelfs intern administratief beroep aantekenen. De Raad van State gaat kijken of de procedure is nageleefd.

Van Quickenborne: “Ik ken geen enkel bedrijf met zo’n strikte procedures. Het huidige statutaire ambtenarenstatuut en de huidige ontslagprocedures zijn niet meer van deze tijd. Een ontslag is vandaag te veel een tuchtsanctie bij de overheid. De regels moeten aangepast worden, zoals in de privé. Het is tijd dat we net van contractuele tewerkstelling de standaard maken bij de federale overheid, net zoals we dat ook hebben afgesproken in het Vlaams regeerakkoord.”

Van Quickenborne staat niet alleen met zijn pleidooi. Ook professor ambtenarenrecht Ria Janvier en voormalig topman van de FOD Sociale Zekerheid Frank Van Massenhove pleitten eerder al voor een verdere versoepeling. Van Quickenborne benadrukt dat er al stappen in de juiste richting gezet zijn. Zo neemt het aantal vastbenoemde ambtenaren gestaag af, worden ambtenaren die met pensioen gaan niet vervangen en worden ze meer vervangen door contractuelen in dienst van de overheid.

Van Quickenborne: “De (voordelen van) statutaire ambtenaren zijn vandaag ook te veel een doorn in het oog van de goede contractuele ambtenaren bij de overheid. Als burgemeester ben ik voor mijn stadspersoneel ook te veel gebonden aan allerlei statuten, regels en loonschalen. Het moet mogelijk worden om goede mensen beter te verlonen. Door een modernisering van het overheidsapparaat kunnen er extra middelen vrijkomen om goed presterende ambtenaren opslag te geven.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder