Sla navigatie over

Ann Brusseel start leerkrachtenenquête

De discussie over het beroep en de loopbaan van leerkrachten komt binnenkort opnieuw aan bod in het Vlaams Parlement. Naar de lerarenloopbaan is al wel onderzoek gebeurd en er is intussen ook al aardig wat inkt over gevloeid. Toch wil Ann Brusseel graag de leerkrachten zelf bevragen.

Ze lanceert daarom een online-enquête waarmee ze onder meer het profiel, de ondersteuning en de taakbelasting van de leerkrachten in kaart wil brengen. Maar de enquête gaat ook breder. Ze bevraagt de leerkrachten bijvoorbeeld ook over de omgang met anderstalige leerlingen en diversiteit, het M-decreet en pesten.

Leerkrachten rechtstreeks bevragen

"Ik heb de indruk dat de vakbonden niet echt voldoende aandacht hebben voor bepaalde zaken. Ze bekijken zaken volgens mij te vaak door een klassieke bril van het statuut en het aantal bijkomende lesuren. Daarom wil ik de leerkrachten zelf eens bevragen wat ze vinden van de vaste benoeming en van hun statuut. Ik ben wel benieuwd naar de variatie in de antwoorden naargelang leeftijd of anciënniteit," aldus Brusseel.

Verder wil Brusseel mogelijke verschillen tussen regio’s of onderwijsnetten in kaart brengen. "Wat zijn bijvoorbeeld de regionale verschillen in het aantal scholen waar men moet lesgeven om tot een voltijdse lesopdracht te komen? Enzovoort." Brusseel wil de resultaten graag gebruiken om haar parlementair werk in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement te ondersteunen en stofferen.

Via deze link kunnen leerkrachten de enquête invullen. De resultaten van de enquête zullen half januari wordne bekendgemaakt.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder