Sla navigatie over

Els Ampe: “Maatregelen nodig tegen zorgwekkende stijging van antisemitisme in ons land.”

In België doen zich steeds meer antisemitische incidenten voor. Uit de beschikbare Belgische cijfers blijkt dat federale politie in 2021 elf zaken onderzocht die verband hielden met het ontkennen van de Holocaust. 

De website www.antisemitisme.be, die alle racistische incidenten jegens Joden inventariseert, maakt melding van een recordaantal van 119 incidenten in 2021, waarvan het in 83 gevallen om online pesterijen ging. Het aantal antisemitische incidenten gaat in stijgende lijn. In 2019 ging het om 74 incidenten, in 2020 om 101 en in 2021 om 119. Senator Els Ampe (Open VLD) legt een resolutie neer in de Senaat om het antisemitisme in ons land te bestrijden. Een Antisemitisme Coördinator en online aangifte van antisemitische incidenten zijn de belangrijkste maatregelen. “Het antisemitisme in België is verontrustend. We moeten een eensgezind en duidelijk signaal geven dat dit onaanvaardbaar is", aldus Senator Els Ampe (Open VLD).  

Ook in Brussel is er sprake van een toename van antisemitische incidenten. Eind januari, uitgerekend op de Internationale Herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust, deelde de Israëlische ambassadeur in Brussel beelden van een boom in Ter Kamerenbos waar een fluogeel hakenkruis op was aangebracht. Eerder werd ook al een swastika geplaatst op een tijdelijk verkeersbord in Elsene. Enkele weken erna werden twee gebouwen beklad met hakenkruizen in Elsene en vrijdag jongsleden was het weer eens zover. Volgens directeur van het Hannah Arendt Instituut, Christophe Busch, zijn antisemitische tags, die vandaag in Brussel opgemerkt worden, tekenen van de normalisering van zo’n “toxische symbolen”.

Senator Ampe werkte een voorstel van resolutie uit waarin “maatregelen naar voren worden geschoven die een krachtig signaal geven vanuit de politiek, zodat we antisemitisme fors kunnen veroordelen en bestrijden.

De aanduiding van een coördinator inzake de bestrijding van antisemitisme is hierin een belangrijk signaal. Eerder heeft het Europees Parlement al gevraagd dat elke lidstaat zo’n coördinator zou aanduiden. Onder andere Duitsland, Zweden en Bulgarije hebben dat intussen al gedaan. “Gezien de continue toename van het aantal incidenten moet ons land volgen”, aldus Ampe.

Verder stelt ze voor om naar Nederlands voorbeeld te voorzien in de mogelijkheid om antisemitische incidenten online te kunnen aangeven bij de politie. Dit om enerzijds burgers in staat te stellen antisemitische misdrijven te melden waarvan zij ofwel slachtoffer of getuige zijn, en anderzijds, om de slachtoffers bescherming en passende ondersteuning te bieden.

Daarnaast pleit de resolutie voor het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Coördinatiecomité van de Joodse organisaties van België (CCOJB) en alle overheden om een specifiek luik betreffende antisemitisme te voorzien in het integratie- en inburgeringsbeleid.

Tenslotte dringt de resolutie erop aan dat het onderwijs de nodige aandacht besteedt aan de Holocaust en dat de deelstaten ervoor zorgen dat leraren hiervoor, én voor het behandelen van het onderwerp ‘verscheidenheid’, de juiste opleiding en de nodige ondersteuning krijgen.

Senator Els Ampe zal deze resolutie aan alle democratische politieke fracties aanbieden ter mede-indiening, gezien dit thema de politieke grenzen overstijgt. De geschiedenis heeft ons geleerd waar antisemitisme toe kan leiden. “Mensen viseren omdat ze een ander geloof hebben of er anders uitzien is onaanvaardbaar”, besluit Ampe.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder