Sla navigatie over

Antwerpen trekt Vlaams gemiddelde sociale woningbouw drastisch naar beneden

De provincie Antwerpen zag haar aantal sociale woningen de afgelopen tien jaar met slechts 6,53% aandikken. Dit staat in schril contrast met de groei in Limburg (+13,54%). Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem. De provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen volgen met respectievelijke groeipercentages van 12,68%, 11,87% en 10,84%. Gemiddeld steeg het aantal sociale woningen in Vlaanderen met 10,37%. Kortom: Antwerpen trekt het Vlaams gemiddelde voor sociale woningbouw in haar eentje sterk naar beneden. 'Dit is problematisch. Elke provincie moet haar deel doen. Enkel zo werken we de wachtlijst weg', zegt Van Volcem.

De Vlaamse Regering maakt tijdens deze regeerperiode ongeveer 4,5 miljard euro vrij voor de bouw van sociale woningen. Wanneer we naar de nettoaangroei kijken van het aantal sociale huurwoningen, zien we dat Vlaanderen eind 2020 159.217 woningen telde, terwijl dit er eind 2011 nog 144.263 waren. Op tien jaar tijd kwamen er dus 15.000 sociale woningen bij. In 2016 was de groei het felst, met 2.752 nieuwe wooneenheden. In 2013 daarentegen werden er slechts 610 woningen opgeleverd.

De meest frappante vaststelling is dat Antwerpen, een provincie met 1.880.130 inwoners, de afgelopen tien jaar slechts 3.024 sociale woningen bijbouwde. Dit terwijl Limburg, goed voor 883.432 inwoners, 2.524 extra wooneenheden creëerde. 'Dit is niet logisch. Antwerpen doet in verhouding tot haar grootte pakken minder dan de andere provincies. Iedereen moet mee in bad. Steden en gemeenten die hun aantallen niet halen moeten dit financieel voelen in hun dotatie vanuit Vlaanderen. Anders blijft dit probleem de komende jaren aanslepen. Tijdens de sociale wooncrisis van vandaag kunnen we ons dat niet permitteren', aldus Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Het liberale parlementslid voegt eraan toe: 'Op basis van een nulmeting in 2007 had de stad Antwerpen haar 'Sociaal Bindend Objectief' van 9 procent sociale woningen al behaald. Dat betekent dat er geen sociale woningen meer hoefden bij te komen, terwijl de nood in de stad zowel toen als nu enorm is. Lokale besturen die meer dan 15 procent sociale woningen op hun grondgebied hebben, krijgen zelfs geen Vlaams geld meer. We zouden toch eens moeten bekijken of we die regel niet beter aanpassen. Want nu straffen we de goede leerlingen van de klas. Gent bijvoorbeeld, een stad die meer wil en kan doen, mag dit niet.'

Tabel 1 Aantal sociale huurwoningen in Vlaanderen per provincie

Provincie eind
2011
eind
2012
eind
2013
eind
2014
eind
2015
eind
2016
eind
2017
eind
2018
eind
2019
eind
2020
ANTWERPEN 46.318 46.008 46.151 46.372 46.679 47.626 47.764 48.640 48.691 49.342
LIMBURG 18.640 18.927 19.131 19.375 19.582 19.811 20.108 20.401 20.907 21.164
OOST-VLAANDEREN 35.138 37.187 37.165 37.318 38.008 38.539 38.640 39.080 39.464 39.592
VLAAMS-BRABANT 15.978 15.922 15.940 16.079 16.266 16.854 17.175 17.518 17.538 17.874
WEST-VLAANDEREN 28.189 28.492 28.759 29.106 29.410 29.867 30.221 30.751 30.685 31.245
Eindtotaal 144.263 146.536 147.146 148.250 149.945 152.697 153.908 156.390 157.285 159.217
Nettoaangroei   2.273 610 1.104 1.695 2.752 1.211 2.482 895 1.932

 Sociale woning bouwen duurt 4 jaar

De onderbenutting van het budget van 4,5 miljard euro kwam de voorbije maanden regelmatig aan bod in het Vlaams Parlement. Als een van de verklaringen wordt vaak verwezen naar de trage doorlooptijd van sociale woningbouwprojecten. Over die doorlooptijd doen echter de meest uiteenlopende cijfers de ronde. Mercedes Van Volcem nam daarom de 2.122 projecten die in Vlaanderen in de periode
2011-2021 werden afgerond, onder de loep: 'Daaruit blijkt dat een sociale woning bouwen gemiddeld 50 maanden, of ruim vier jaar, in beslag neemt. In 2016 stond een sociaal woningbouwproject er na 46,8 maanden, terwijl dit in 2018 gemiddeld 54,3 maanden kostte.' We rekenen hier van het gunstig advies voorontwerp tot de (voorlopige) oplevering van de werken.

Van Volcem: 'Het is tijd om de procedures te verkorten en het bouwen van woningen ook sneller te vergunnen en administratief te vereenvoudigen. Het proces moet gereduceerd kunnen worden tot 36 maanden. De huidige doorlooptijd van 50 maanden is trouwens een gemiddelde. Dat wordt naar beneden getrokken door makkelijke projecten. Sommige grote projecten duren echter een pak langer omdat ze botsen op complexe regelgeving.'

Tabel 2 Doorlooptijd bouw sociale huurwoningen in Vlaanderen

Jaar Gemiddelde wachttijd in maanden Aantal dossiers
2011 49,9 202
2012 49,8 174
2013 47,9 150
2014 47,8 216
2015 48,7 209
2016 46,8 177
2017 50,6 223
2018 54,3 230
2019 49,8 174
2020 54,2 200
2021 51,4 167

 Nog nooit zoveel leegstand in sociale woningen

De afgelopen tien jaar kwamen er 15.000 sociale woningen bij. Eind 2020 stonden er echter ook 5.736 woningen meer leeg tegenover eind 2011. Dit beeld zien we trouwens in élke Vlaamse provincie. Een deel van de leegstand is te wijten aan renovatie- of bouwprojecten. Maar een stijging van 8.482 naar 14.218 leegstaande woningen doet toch enigszins de wenkbrauwen fronsen. 'Het toont aan dat we meer moeten bouwen alsook meer en sneller moeten renoveren. Want als je 15.000 woningen bijbouwt, maar tegelijkertijd bijna 6.000 woningen meer hebt leegstaan, dan is het dweilen met de kraan open en werken we de wachtlijst die piekt op 170.000 mensen niet weg', besluit Van Volcem.

Tabel 3 Leegstand sociale huurwoningen in Vlaanderen per provincie

Provincie eind
2011
eind
2012
eind
2013
eind
2014
eind
2015
eind
2016
eind
2017
eind
2018
eind
2019
eind
2020
ANTWERPEN 3.638 3.667 3.985 4.158 4.352 4.334 4.409 4.611 4.623 5.423
LIMBURG 291 320 409 478 380 376 525 799 913 952
OOST-VLAANDEREN 1.815 2.575 2.643 2.597 2.725 2.781 2.854 3.007 3.409 3.980
VLAAMS-BRABANT 1.181 1.128 1.109 990 960 1.052 1.222 1.355 1.354 1.677
WEST-VLAANDEREN 1.557 1.520 1.375 1.264 1.362 1.598 1.585 1.694 1.591 2.186
Eindtotaal 8.482 9.210 9.521 9.487 9.779 10.141 10.595 11.466 11.890 14.218

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder