Sla navigatie over

Arbeidsdeal voor de zomer naar het Federaal Parlement

Arbeidsdeal voor de zomer naar het Federaal Parlement

Tijdens het debat over maatregelen die de koopkracht moeten beschermen heeft federaal parlementslid voor Open Vld Egbert Lachaert het nogmaals benadrukt: ons land staat of valt met mensen die werken en ondernemen. Het zijn zij die ervoor zorgen dat we in ons land solidair kunnen zijn met diegenen die het nodig hebben. De recent gesloten Arbeidsdeal past in dat plaatje.

Federaal parlementslid voor Open Vld Egbert Lachaert was tijdens het vragenuurtje in de Kamer scherp voor de extremen aan de linker- en rechterzijde: “Als liberalen staan wij voor een sterke sociale zekerheid en voor solidariteit met mensen die het minder goed hebben. Waar we niet voor staan is een beleid dat onze staatskas ruïneert. Waar we evenmin voor staan is een onverantwoord beleid dat de toekomstige generaties opzadelt met rampzalige gevolgen van een spilzuchtige overheid.”

Activering is de beste sociale bescherming

Dat er meer mensen aan de slag moeten in ons land is duidelijk. Zowel op federaal niveau als op niveau van de deelstaten maken we daar werk van: de werkzaamheidsgraad moet drastisch omhoog als we onze welvaart willen behouden. Lachaert: “Voor ons moet iedereen erop vooruit. Werknemers én ondernemers. Dat is een groot verschil met sommige partijen die vooral bezig zijn met wat er kan worden afgenomen waarbij iedereen uiteindelijk slechter af is. Ondernemingen en bedrijven die het goed doen zorgen voor jobs. Als overheid moeten wij er dan ook voor zorgen dat deze jobs worden ingevuld. Door te zorgen dat werken nog meer loont. Mensen van in de wieg tot in het graf afhankelijk maken van uitkeringen, dat is geen solidariteit. Ervoor zorgen dat meer mensen aan de slag gaan zodat we diegenen die het nodig hebben, kunnen ondersteunen, is dat wel. Wij zullen binnen enkele weken dan ook vol overtuiging het pakket maatregelen uit de Arbeidsdeal goedkeuren. Werkbaar werk en de nodige flexibiliteit voor werkgevers en werknemers, daar gaan we voor.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder