Sla navigatie over

Archeologienota wordt versoepeld

De archeologische verplichtingen bij bouwprojecten worden versoepeld. Zo zullen bijvoorbeeld meer werken vrijgesteld worden van het verplicht indienen van een archeologienota. “Het is een belangrijke eerste stap,” zegt Jean-Jacques De Gucht. Tegelijkertijd vraagt het Vlaams Parlement om de archeologienota verder bij te sturen, om torenhoge kosten en lange wachttijden te voorkomen.

Sinds 1 juni 2016 moeten aanvragers voor verkavelingen en grote bouwprojecten een archeologienota opstellen en toevoegen aan hun vergunningsaanvraag. In bepaalde gevallen kan dit leiden tot bijkomende archeologische opgravingen. “De regels leiden echter tot vertragingen en extra kosten,” zegt Jean-Jacques de Gucht. Samen met collega-parlementsleden van de meerderheid nam hij daarom het initiatief om de regels te versoepelen.

“In afwachting van een algemene evaluatie van het decreet is het de bedoeling de regels nu al hier en daar bij te sturen. Het gaat dan vooral om zaken die de kosten, administratieve lasten en doorlooptijd moeten helpen reduceren,” zegt De Gucht. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk worden de vergunningsaanvraag al in te dienen op hetzelfde moment als de archeologienota. Dat moet de procedures helpen versnellen en vereenvoudigen. Voorts komen er meer vrijstellingen voor de opmaak van een archeologienota. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verbouwingen en vernieuwbouwprojecten, werken aan lijninfrastructuur en verkavelingswijzigingen.

Resolutie

Naast deze decretale bijsturingen keurt het Vlaams Parlement ook een resolutie goed die aandringt op een verdere bijsturing van de archeologienota. Jean-Jacques De Gucht: "Er moet een oplossing gevonden worden voor die burgers die nu geconfronteerd worden met lange wachttijden en dure archeologienota’s. Vandaag bekrachtigt het Agentschap Onroerend Erfgoed bijvoorbeeld nogmaals de archeologienota’s, die zijn opgesteld door archeologen die al erkend werden door de overheid. Met deze vorm van dubbel werk moeten we komaf maken."

In de video geeft Jean-Jacques De Gucht meer uitleg bij het probleem van de archeologienota.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder