Sla navigatie over

“Archeologienota zorgt voor gemiddeld 2.600 euro extra kosten”

Al bij de start van de verplichte archeologienota op 1 juni, waarschuwde Vlaams Volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht voor extra kosten en extra duurtijd. “Mijn vrees wordt bevestigd door het antwoord op een recente vraag van mij,” zegt De Gucht. “De gemiddelde kostprijs van een archeologienota bedraagt maar liefst 2653,64 euro. Bovendien werden slechts 221 van de 576 ingediende nota’s bekrachtigd. Dit betekent dat ook de tijdskost enorm oploopt. Dit is een serieuze streep door de rekening van particulieren, bouwheren en landbouwers die verplicht worden een archeologienota in te dienen. Een dringende aanpassing van de huidige regeling kan dus niet langer op zich laten wachten,” aldus Jean-Jacques De Gucht.

Sinds 1 juni 2016 moeten stedenbouwkundige aanvragen integraal het nieuwe archeologische traject uit het Onroerenderfgoeddecreet volgen. Wanneer een particulier of bouwheer een bouwproject wenst op te starten binnen een stadskern, wordt deze de facto geconfronteerd met een archeologienota. Deze archeologienota heeft tot doel ons archeologische erfgoed te beschermen. “Op zich is een goede zaak om ons erfgoed te beschermen. Alleen legt de uitwerking van de nota een enorme financiële en administratieve druk op een bouwproject. Momenteel heeft een archeoloog gemiddeld zo’n 7,5 werkdagen nodig voor de opmaak van een nota. Bij indiening heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed nog 21 werkdagen om een beslissing te nemen. Uit de cijfers blijkt bovendien dat meer dan 1 op 2 nota’s geweigerd wordt door het Agentschap. Samen met de enorme kostprijs legt dit een enorme druk op de rechtszekerheid en het investeringsklimaat in Vlaanderen,” aldus Jean-Jacques.

Dringende aanpassing nodig

In zijn antwoord op een actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht op 5 oktober, gaf de minister-president aan dat hij op het verkeerde been gezet is door zijn administratie. Afgelopen dinsdag, tijdens de bespreking van de beleidsbrief, gaf de minister te kennen een snelle aanpassing door willen te voeren. “Ik ben blij dat de minister gevolg geeft aan onze bezorgdheid. Als je wil dat mensen investeren, moet je inzetten op een eenvoudig, snel proces dat rechtszekerheid biedt. Binnenkort komt de omgevingsvergunning eraan in Vlaanderen die in deze geest werd opgesteld. Laten we ervoor zorgen dat de archeologienota geen rem zal vormen op dit proces.  Dit ontbreekt momenteel in de huidige uitvoering van de archeologienota. Open Vld zal de evolutie van deze nota dan ook nauwgezet opvolgen en is bereid mee te zoeken naar oplossingen voor getroffen mensen,” besluit Jean-Jacques De Gucht. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder