Sla navigatie over

België is een welvarend land maar dat betekent niet dat armoede hier niet bestaat. Armoede de wereld uit helpen staat of valt met armoede te voorkomen. De beste garantie hiervoor is naast werk het wegwerken van onvrijheid door ongelijke startkansen. Het liberalisme gelooft in de kracht van elk individu. Daarom ijvert Open Vld voor emancipatie en gelijke startkansen voor elk individu zodat ieder zich kan ontplooien op basis van zijn of haar talenten en capaciteiten. Armoedebeleid moet een springplank zijn, geen uitkeringsmodel dat mensen verankert in de armoede.

EMANCIPATIE

Het liberalisme gelooft in de kracht van elk individu. Daarom ijveren we voor emancipatie en gelijke startkansen zodat iedereen zich kan ontplooien op basis van zijn of haar talenten en capaciteiten. Armoedebeleid moet een springplank zijn, geen uitkeringsmodel dat mensen in de armoede verankert. Een job beperkt het armoederisico tot minder dan 5%. Ook onderwijs is een bijzonder efficiënt wapen tegen armoede. Beide spelen in op zelfredzaamheid. Activering en onderwijs zijn voor ons de belangrijkste instrumenten van een geslaagd armoedebeleid.

Armoede is evenwel complex en niet te reduceren tot een gebrek aan middelen. We hebben nood aan een aanpak en programma’s die er op gericht zijn om ouders en kinderen uit het kansarm isolement te halen en hen te laten deelnemen aan de samenleving en activiteiten in de eigen omgeving.

 

WERKEN ALS DAM TEGEN ARMOEDE

We zetten volop in op begeleiding en activering van mensen zonder job, want werk blijft de beste garantie. Het GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) moet worden veralgemeend naar álle leefloners, niet enkel de nieuwe. We laten niemand los, maar elke leefloner moet maximaal begeleid én geresponsabiliseerd worden. En waar mogelijk ook geactiveerd.

Het leefloon laten we verder stijgen zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden. We blijven hierbij wel indachtig voor werkloosheidsvallen. We zorgen er voor dat mensen in armoede ook effectief de uitkeringen en voordelen krijgen waar ze recht op hebben.

We creëren een wetgevend kader waarbij de digitale watermeter als budgetmeter gebruikt kan worden naar analogie met de digitale budgetmeter voor elektriciteit. Dit laat ons toe om de nu reeds voorziene toegang tot een basishoeveelheid water makkelijker uitvoerbaar en opvolgbaar te maken. Op deze manier blijft iedereen toegang hebben tot een basishoeveelheid water.

 

SOCIAAL WONEN

Voor de sociale huurmarkt gaan de budgetten jaar na jaar omhoog, terwijl we slechts 4% van de mensen op een wachtlijst aan een woning kunnen helpen. Veel geld verdwijnt in allerhande structuren. Volgens Open Vld kunnen we efficiënter omspringen met onze centen om meer mensen in nood te helpen. Wanneer we spreken over het recht op wonen zijn het vooral de resultaten die tellen bij het voeren van beleid in plaats van vast te houden aan ideologische dogma’s.

Open Vld stelt voor om de wachtlijsten voor sociale woningen aan te pakken door sociale huurders via huursubsidies naar de private huurmarkt te laten doorstromen. Huursubsidies moeten mensen helpen om hier een woning te vinden. Zo wordt het overheidsgeld direct geïnvesteerd in de mensen in plaats van het investeren in patrimonium.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder