Sla navigatie over

Autokeuring moet worden hervormd

Dat deed hij naar aanleiding van het rapport van mobiliteitsorganisatie VAB over de werking van de centra waaruit bleek dat heel wat automobilisten niet tevreden zijn daarover. De minister liet in het parlement weten aan een plan te werken waarmee hij in het najaar naar de regering wil gaan.

Het recente VAB-rapport wees heel wat tekortkomingen aan die door Belgische automobilisten worden ervaren bij het bezoek aan de autokeuringscentra. Daarbij kwamen zaken als de kostprijs, de wachttijden en de communicatie met de consument naar voren als pijnpunten.

Dat onderzoek vormde dus de aanleiding voor het liberale Gentse parlementslid om te peilen naar de plannen van de minister ter zake, zeker omdat hij voorheen al wist te melden een screening van de sector te hebben uitgevoerd. De minister liet weten dat zeker niet alles momenteel slecht verloopt, maar dat er wel zaken beter zouden kunnen. Hij kondigde in zijn antwoord ook aan dat hij in het najaar met een plan wil komen waar twee pijlers centraal staan; verkeersveiligheid en een zo goed mogelijke dienstverlening. Dat nadat hij gisteren ook al aankondigde met een open geest naar een eventuele vrijmaking van de markt wil kijken.

Sector vrijer maken

De Clercq stelde in het parlement dat het aangewezen is om bij de aangekondigde hervorming te kijken naar “good practices” in het buitenland en verwees daarbij naar Nederland als mogelijke inspiratiebron. De Clercq: “De minister moet deze hervorming aangrijpen om de sector te heroriënteren en vrijer te maken, zoals in Nederland het geval is. Daarbij moet het belang van de consument centraal staan met als doel zijn keuringsbezoek goedkoper te maken, hem van een betere service te laten genieten en de verkeersveiligheid verder te bevorderen”, besluit De Clercq.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder