Sla navigatie over

Bart Somers: "Vlaamse regering hervormt en investeert”

De Vlaamse regering diende in het Vlaams Parlement haar begroting in voor 2015. Die is in evenwicht. “Een prestatie die respect verdient,” zegt Somers. “Om dat evenwicht te bereiken moest de nieuwe regering meteen volop aan de bak. Ze moest een inspanning leveren van 1,15 miljard euro, de grootste budgettaire operatie die een Vlaamse regering ooit heeft geleverd,” zegt Somers. Dat evenwicht is voor Somers cruciaal. “Het getuigt van een grote zin voor verantwoordelijkheid om nu de nodige maatregelen te nemen om het budget gezond te houden. Wij willen geen Spaanse of Griekse toestanden in Vlaanderen, louter omdat we nu niet de moed hebben om in te grijpen en orde op zaken te stellen.”

Noodzakelijke inspanningen niet uitstellen

Daarmee doelt hij op de oppositie, die voorstelt om de besparingen vooruit te schuiven en pas tegen het einde van de legislatuur een begroting in evenwicht te bereiken. “Daarmee schuiven ze hun eigen verkiezingsprogramma’s opzij. Wij doen dat niet. Besparingen vooruit schuiven getuigt van weinig politieke verantwoordelijkheid. Het leidt alleen maar tot meer schulden en dus extra inspanningen in de toekomst,” zegt Somers.

Om dat evenwicht te bereiken kiest de Vlaamse regering voor hervormingen. Somers: “De Vlaamse regering kiest voor hervormingen en niet voor het status-quo. Het is dus geen conservatieve, maar juist een progressieve regering, die de bedrijven ondersteunt, zorgt voor een investeringsklimaat, voor nieuwe jobs en zo ons systeem van sociale bescherming veilig stelt. Een openbaar vervoer uitbouwt dat vraaggestuurd en niet aanbodgestuurd wordt uitgebouwd. Of in de welzijnssector mensen in plaats van instellingen subsidieert.”

Ze verlaagt ook de belastingen, met het terugdraaien van de onrechtvaardige verhoging van de miserietaks die door de vorige Vlaamse regering werd beslist. “En ze zet ook heel wat fiscale hervormingen in de pijplijn, onder meer voor de registratierechten en de ouderwetse tarieven in schenkings-en successierechten.”

4,2 miljard euro investeringen

Somers benadrukte ook dat de regering volop blijft investeren. “De afgelopen jaren klopte de Vlaamse regering zich op de borst dat ze veel investeerde. Welnu, deze regering gaat nog meer investeren. Ondanks de budgettaire krapte, staat in de begroting voor 2015 maar liefst 4,2 miljard euro aan investeringen,” zegt Somers.

Somers kwam tenslotte even terug op de nationale staking van maandag. “Ik kan begrip opbrengen voor de onzekerheid bij vele mensen. Maar ik weet een ding zeker: het is niet door te staken dat we uit de crisis zullen geraken.” Hij hoopt daarom dat de rede terugkeert.  Somers: “Het is tijd om rond de tafel te gaan zitten. Dat vraagt van de vakbonden dat ze het primaat van de politiek respecteren. En het vraagt van de regering, ook de Vlaamse, om te kiezen voor dialoog.”

Hoopvol

Ondanks de onzekerheid die er vandaag is bij veel mensen, is Somers hoopvol. “We hebben alle troeven om sterker uit de crisis te komen. Creatieve ondernemers, hardwerkende burgers, een internationaal gelauwerd onderwijs, sterke sociale voorzieningen, een rijk verenigingsleven, bruisende steden… Waarom zouden we bang moeten zijn voor de toekomst ? Waarom zouden we moeten toegeven aan negativisme en defaitisme? Ik doe het alvast niet. Mijn fractie en partij doen het niet. En met de keuzes die deze regering maakt, bewijst ze dat ook zij dat niet doet,” zo besloot Somers.

Hieronder kan u de volledige tekst van de tussenkomst van Bart Somers tijdens het begrotingsdebat in het Vlaams Parlement, downloaden.    

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder