Sla navigatie over

Bart Somers vraagt single-vriendelijker Vlaanderen

Onlangs maakte de Studiedienst van de Vlaamse regering nieuwe bevolkingsprognoses bekend. Daaruit blijkt dat het aantal eenpersoonsgezinnen in Vlaanderen verder toeneemt.  “In het Vlaamse Gewest nam het aantal alleenwonenden toe van 614.000 in 1997 tot 770.000 in 2008. De projecties voorspellen een verdere toename tot 934.000 in 2028,” zegt Somers. “Op dertig jaar tijd zal het aantal eenpersoonsgezinnen dus met meer dan 50% stijgen. Eén op drie gezinnen in Vlaanderen zal dan bestaan uit slechts één persoon.” Vooral in steden zal hun aandeel groot zijn, tot bijna 50% van de huishoudens. “Het gaat daarbij vooral om alleenwonende jongeren, gescheiden dertigers en oudere mensen wiens partner overleden is.”

Alleenstaanden worden vaak benadeeld

Toch wordt deze groep vaak benadeeld door de regelgeving. “Cijfers van de OESO geven aan dat alleenstaanden zonder kinderen in België de zwaarst belaste mensen ter wereld zijn. In 2013 ging maar liefst 55.8 % van hun brutoloon naar belastingen en sociale zekerheid,” zegt Somers. Maar ook op tal van andere vlakken benadeelt de regelgeving alleenstaanden. “Zo hebben singles slechts recht op 175 aftrekbare dienstencheques voor poetshulp, terwijl samenwonenden recht hebben op het dubbele. Nochtans is de nood aan poetshulp bij alleenstaande werkenden vaak niet kleiner, maar zelfs groter dan bij samenwonenden,” zegt Somers.

Ook in de woonbonus of bij het betalen van erfenisrechten worden singles sterk benadeeld. “Of denk aan het recht op zorgverlof. Je kan geen zorgverlof aanvragen om je te ontfermen over een zieke vriend of kennis. Voor een familielid kan dat wel. Oudere alleenstaanden, die vaak niet meer kunnen terugvallen op familie, moeten met andere woorden hopen op iemand die onbetaald verlof neemt voor hen.”

Minister steunt vraag

Somers vraagt daarom aan de Vlaamse regering om de Vlaamse regelgeving grondig door te lichten en met concrete voorstellen te komen om deze single-vriendelijker te maken. Vlaams minister van gelijke kansen, Liesbeth Homans, antwoorde in het parlement deze vraag zeker te steunen. Ze zal daarom een initiatief nemen in de schoot van de regering. “De Open Vld-fractie zal dit van nabij opvolgen. De discriminaties moeten eruit. Vlaanderen moet single-vriendelijker worden,” besluit Somers.

Brussels onderzoek door Carla Dejonghe

Ook Brussels parlementslid Carla Dejonghe pleit al verschillende jaren voor een ‘singlesreflex’ in het beleid. Dit houdt in dat beleidsmakers alle politieke maatregelen die genomen worden ook toetsten aan hun soms (zware) gevolgen voor alleenwoners. In Brussel bestaat nu al één op twee huishoudens uit één persoon. 

Dejonghe lanceerde in het najaar van 2013 een enquête bij de Brusselse alleenwonenden. Hieruit kwam vooral de vraag naar een proportionele fiscaliteit, betaalbare (koop)woningen en vrijetijdsactiviteiten op maat naar voor. Op basis van de vele gesprekken met alleenwoners, heeft Carla Dejonghe beslist om een belangenvereniging op te richten die zich inzet voor deze alsmaar groeiende groep.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder