Sla navigatie over

Bart Somers wil lokale kmo’s meer kansen geven bij overheidsopdrachten

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gaat met de lokale besturen aan de slag om lokale ondernemingen meer te betrekken bij de relanceprojecten. De minister komt met vijf concrete voorstellen. “Kleinere bedrijven maken nu vaak geen kans als een overheidsopdracht in de markt wordt gezet. Een lokaal bestuur kan nochtans enkele zaken doen om die kansen te vergroten.” Unizo benadrukt al geruime tijd het belang van meer kansen voor kmo’s bij overheidsopdrachten en reageert dan ook erg positief op het initiatief van de minister.

Vandaag is al meer dan de helft van de volwassen Belgen gevaccineerd en dat zie je ook aan de heropleving van onze economie. De relance lijkt stilaan ingezet. Het relanceplan van de Vlaamse regering met een investeringsimpuls van maar liefst 4,3 miljard euro moet het economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen herstellen en versterken. Mede dankzij de financiële impuls van de Vlaamse regering plannen de lokale besturen ook extra investeringen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “We werken vaak met cofinanciering om lokale investeringen te stimuleren. Voor elke twee euro dat een lokaal bestuur investeert in fietsinfrastructuur legt de Vlaamse regering er een euro bovenop. Onze steden en gemeenten plannende komende jaren 17,4 miljard euro te investeren, dat is 2,6 miljard meer dan oorspronkelijk gepland.”

Meer lokale investeringen en lokale overheidsopdrachten, maar die komen niet altijd terecht bij lokale kmo’s. Bart Somers: “Kleinere bedrijven maken nu vaak geen kans als een overheidsopdracht in de markt wordt gezet. Lokale besturen willen vaker samenwerken met lokale partners maar zijn gebonden aan de Wet op Overheidsopdrachten. Nochtans kan een lokaal bestuur enkele zaken doen om de kansen van lokale kmo’s te vergroten.”

De minister denkt aan 5 concrete acties. Ten eerste kan een lokaal bestuur de overheidsopdracht opdelen in verschillende opdrachten. Wanneer een overheidsopdracht te groot is, zijn er slechts een handvol grotere bedrijven die de opdracht kunnen uitvoeren. Door de opdracht op te splitsen in kleinere opdrachten, bereik je meer lokale bedrijven. Lokale besturen kunnen lokale kmo’s ook in contact brengen met elkaar om samen te werken om een overheidsopdracht binnen te halen.

Ten tweede kunnen lokale besturen het prijscriteria minder laten doorwegen en meer nadruk leggen op dienstverlening. Omdat lokale ondernemingen dichter bij de burger staan en bijvoorbeeld betere dienst na verkoop garanderen, maken ze meer kans om de overheidsopdracht binnen te halen.

Ten derde kunnen steden en gemeenten meer inzetten op communicatie en sensibilisering. Grote bedrijven zijn vaak georganiseerd om openbare aanbestedingen actief op te volgen. Kleinere bedrijven niet. Lokale besturen kunnen hier volgens minister Somers een belangrijke rol spelen. Ze kunnen lokale bedrijven actief aanschrijven om mee te dingen naar een aanbesteding, hen begeleiden en ondersteunen, feedback geven als ze het niet gehaald hebben. In Gent kunnen lokale kmo’s zich registreren als “stadsleverancier” om uitgenodigd te worden voor overheidsopdrachten die niet voorafgaand bekend moeten worden gemaakt.

Ten vierde kunnen lokale besturen ervoor kiezen om geen referenties te vragen en hier minder belang aan te hechten. Lokale ondernemingen en zeker start-ups hebben geen referenties, terwijl ze wel perfect in staat zijn om de opdracht goed uit te voeren.

Tot slot stelt de minister voor om de betalingstermijnen waar mogelijk te verkorten. In tegenstelling tot grotere bedrijven, kunnen lokale kmo’s het zich vaak niet veroorloven om maanden te wachten op de betaling voor hun werk. Het remt hen af om mee te dingen naar een lokale overheidsopdracht.

Vlaams minister Bart Somers: “Als overheidsopdrachten vaker worden uitgevoerd door lokale bedrijven, is dat een win-win. Lokale kmo’s gaan er op vooruit en het economisch weefsel van de stad wordt versterkt. Geen levende steden zonder bruisende handelskernen. We gaan lokale besturen nergens toe verplichten, maar we gaan hen wel beter begeleiden om lokale bedrijven meer kansen te geven.”

Unizo reageert alvast positief op de plannen van ministers Somers. Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche: “Vlaanderen is een kmo-land bij uitstek, maar toch vallen onze kmo’s nog vaak uit de boot bij aanbestedingen. Het initiatief van de minister om de kansen van kmo’s te verhogen bij lokale overheidsopdrachten is dan ook bijzonder belangrijk, ook in het kader van de lokale economische relance. Geld dat lokaal wordt besteed vloeit op verschillende manieren terug naar de samenleving, via belastingen, lokale tewerkstelling… Iedereen vaart er wel bij als ook lokale besturen maximaal winkelhieren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder