Sla navigatie over

Bart Tommelein: ‘Gelijk speelveld voor taxisector’

De RSZ-studie die staatssecretaris Bart Tommelein begin dit jaar bestelde, wijst uit dat Uber-chauffeurs in principe zelfstandigen zijn. Ook Uber zelf bevestigde dit vandaag in de pers. Bart Tommelein verzekerde de delegatie van de taxisector bijgevolg dat de RSVZ hun aansluiting zal controleren, net zoals ze dat doet bij alle andere zelfstandigen. ‘Alleen op die manier kan er eerlijke concurrentie zijn. Wie niet in orde is met de sociale wetgeving pleegt een misdrijf, en dat zullen we aanpakken. Net zoals alle andere misdrijven.’

Ronde tafel 1 oktober

Binnenkort start Bart Tommelein samen met minister Johan Van Overtveldt en minister Willy Borsus een ronde tafel sociale en fiscale fraude met de taxisector. Daar zullen de controles binnen de gehele sector aan bod komen. Tijdens het overleg met de taxisector werd de datum geprikt voor de eerste vergadering: donderdag 1 oktober.

Samen oplossingen zoeken

‘Het is belangrijk dat er een gelijk speelveld is. Op vlak van sociale fraude zal ik daar absoluut mee over waken. Maar wat eerlijke concurrentie tussen de taxisector en vervoersdiensten via online platformen betreft, moet je zeker ook de taxiwetgeving bekijken, en dat is regionale materie. Onder impuls van Open Vld werd de herziening van die wetgeving trouwens opgenomen in het Brussels regeerakkoord.’

Tot slot benadrukt Bart Tommelein dat we innovatie niet kunnen en mogen tegenhouden. ‘We mogen niet bang zijn van de toekomst. Indien blijkt dat de huidige wetgeving niet volstaat, hebben we als beleidsmakers de opdracht om samen met de sector oplossingen te zoeken. We moeten nieuwe businessmodellen mogelijk maken, uiteraard binnen een gelijk speelveld.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder