Sla navigatie over

Bart Tommelein tevreden dat minister Somers statuut ambtenaren gaat hervormen

Maandag 30 november namen 2 miljoen Vlamingen afscheid van een monument van de VRT, Martine Tanghe. Er was heel wat te doen rond haar afscheid en vandaag kondigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers aan dat hij werkt aan een brede hervorming van het ambtenarenstatuut. Bart Tommelein, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, reageerde tijdens de plenaire vergadering tevreden: “Statutaire ambtenaren die quasi verplicht op pensioen moeten op 65-jarige leeftijd, dat is niet meer van deze tijd. Wie wil werken, moet dat eenvoudig kunnen. Blij te horen dat minister Somers een hervormingstraject opstart. Zo blijft onze overheid een moderne en aantrekkelijke werkgever.”

Na het vertrek van Martine Tanghe begin deze week barstte er een hevig debat los rond statutaire ambtenaren die verplicht zouden zijn om op 65-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Onder andere arbeidseconoom Stijn Baert schreef dat toptalenten en anderen verplicht met pensioen sturen in de 21ste eeuw niet meer zou mogen. “Dat blijkt toch niet helemaal te kloppen. Het is inderdaad heel wat moeilijker voor statutairen om aan het werk te blijven na hun 65ste. Ze moeten daar jaarlijks uitstel voor vragen. Een verplichte pensionering is het echter niet. Dat neemt niet weg dat jaarlijks uitstel vragen in 2020 absurd is. Zeker wanneer je weet dat contractuelen niks hoeven te doen als ze na hun pensioenleeftijd willen blijven werken. Hun contract loopt gewoon verder. Dit toont nogmaals het dwaze verschil tussen de twee statuten aan”, aldus Bart Tommelein. “Statutaire ambtenaren zijn op veel vlakken beter af dan contractuelen: ze zijn vastbenoemd en hebben betere arbeids- en loonvoorwaarden. Het verschil met contractuele ambtenaren is niet meer van deze tijd.”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gaf in zijn antwoord uitleg over zijn hervormingsplannen: “Voor mij past deze aanpassing in een bredere hervorming waarbij we naar één ambtelijk statuut gaan. De hervorming bestaat uit vijf werven: de afschaffing van de vaste benoeming, het harmoniseren van de loopbaan, de pensioenen, de ziekteverzekering én de uitstroom. Ik wil een sterker contractueel statuut, met meer mogelijkheden voor onze ambtenaren. Maar ik wil ook een gelijk statuut, zodat iedereen op de werkvloer op dezelfde en correcte manier wordt behandeld. Dat is waar we vanaf januari aan gaan werken met de bedoeling om tegen eind 2021 klaar te zijn.”

Het liberale parlementslid stond tijdens zijn uiteenzetting ook stil bij de kritiek van de vakbonden. “Ik hoor hen zeggen dat op deze manier ouder personeel plaats zal moeten ruimen voor jongeren. Sommige mensen beseffen niet dat we sinds de jaren ´80 een evolutie hebben doorgemaakt in onze bevolkingspiramide. 40 jaar geleden, toen ik op de arbeidsmarkt terechtkwam, waren er een half miljoen werklozen onder de 25 jaar. Dat is een totaal andere situatie dan vandaag. In die tijdsgeest was het normaal dat aan mensen werd gevraagd om iets vroeger te stoppen met werken zodat jongeren aan de slag konden. Dat is niet langer het geval. Integendeel, alle initiatieven die mensen langer kunnen laten werken als ze daar zelf zin in hebben, zijn absoluut noodzakelijk. Ik ben dan ook blij dat minister Somers werkt aan een brede hervorming waarvan dit onderdeel uitmaakt. Zo kunnen we als Vlaamse overheid een moderne en aantrekkelijke werkgever blijven. Ik roep op om het debat hierover aan te gaan met de vakbonden”, besluit Bart Tommelein.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder