Sla navigatie over

Bart Tommelein vertegenwoordigt België op Europese Raad

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein nam vandaag deel aan de Europese Raad in de stad Linz in Oostenrijk, die in het teken van de energietransitie stond. Bart Tommelein ondertekende er voor ons land het ‘Hydrogen Initiative’, waarmee heel wat Europese landen en stakeholders uit de industrie zich engageren om de veelbelovende technologie verder te ontwikkelen. De energieminister pleitte er ook voor een betere interconnectie in Europa.

In de stad Linz in Oostenrijk vond vandaag een informele Europese Raad plaats over de energietransitie. België werd er vertegenwoordigd door Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Ondertekening ‘Hydrogen Initiative’:

Om de omslag te maken naar een energiesysteem zonder fossiele brandstoffen, hebben we nood aan alternatieve en innovatieve technologieën. Heel wat Europese landen maar ook verschillende stakeholders uit de industrie ondertekenden daarom in Linz het ‘Hydrogen Initiative’. De ondertekenaars geloven in waterstof en engageren zich om de technologie verder te ontwikkelen. Bart Tommelein tekende samen met vertegenwoordigers van Nederland en Luxemburg. ‘Door onze krachten te bundelen staan we als Benelux-landen sterker in Europa. Wij wisselen nuttige informatie uit en leren van elkaars best practices’ aldus Tommelein.

Consument centraal:

Op de Europese top werd ook gestart met de finalisatie van het nieuwe ‘Clean Energy Package’, een geheel van maatregelen waarmee Europa een volgende stap wil zetten naar een koolstofarme, betaalbare en betrouwbare Energie Unie. In zijn tussenkomst voor België, pleitte minister Tommelein ervoor om de consument centraal te plaatsen zodat die ten volle van de voordelen van de energietransitie kan genieten. Door de uitrol van slimme meters, micro-grids, dynamische tarifering, enz. Opslag zal steeds belangrijker maar ook rendabeler worden en wordt dus best overgelaten aan de markt.

Betere interconnectie:

De energieminister vestigde tevens de aandacht op het feit dat elke lidstaat zijn eigenheid heeft. ‘Elk land moet voldoende vrijheid krijgen om te zelf beslissen hoe het de Europese doelstellingen zal behalen. Anderzijds moeten we er ons van bewust zijn dat met de toename van hernieuwbare energie, een betere interconnectie in Europa absoluut cruciaal is.’ Europees commissaris Miguel Cañete drukte in zijn slotconclusie zijn steun uit voor deze Belgische bezorgdheid en benadrukte dat een goede interconnectie ook voor de Europese Commissie hoog op de agenda staat.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder