Sla navigatie over

Bart Somers maakt werk van inburgeren in land van herkomst

Gezinsherenigers extra kansen bieden door hen in het land van herkomst al een cursus maatschappelijke oriëntatie te laten doorlopen. Dat is het opzet van een nieuw pilootproject waar Vlaams minister voor inburgering Bart Somers werk van maakt. Twintig burgemeesters zijn alvast uitgenodigd om mee vorm te geven aan het initiatief. “Tot voor kort moest een nieuwkomer maanden wachten voordat hij van start kon gaan met zijn eerste inburgeringscursus. Vandaag bekijken we hoe we het inburgeringstraject al in het land van herkomst van start kunnen laten gaan. We zijn binnen Europa op korte tijd een pionier geworden op het vlak van inburgering.” 

De afgelopen jaren werd het Vlaams inburgeringsbeleid grondig gemoderniseerd. Cursussen werden gedigitaliseerd, wachtlijsten werden weggewerkt en er kwam een inburgeringstraject op maat van elke individuele inburgeraar. Dat inburgeringstraject bestaat voortaan bovendien uit vier in plaats van twee pijlers. Naast een cursus Nederlands en maatschappelijke oriëntatie wordt een inburgeraar sinds maart van dit jaar binnen de twee maand naar de VDAB toegeleid. Vanaf 1 januari 2023 wordt ook de vierde pijler ingevoerd: netwerking en participatie.

Maar tijdens de commissie inburgering werd vandaag duidelijk dat Vlaams minister Bart Somers nog mogelijkheden tot verbetering ziet. Zo wil hij gezinsherenigers reeds voordat ze naar Vlaanderen komen de kans bieden om een cursus maatschappelijke oriëntatie te volgen in hun land van herkomst. Een voorstel dat enkele geweken geleden ook op het congres van Open Vld werd goedgekeurd en dus bij de regeringsvorming van 2024 op tafel zal komen te liggen als het van de partij afhangt. Een eventuele verplichting is vooralsnog niet aan de orde. Dit is immers een keuze die bij de federale overheid ligt. Maar in afwachting van die discussie wil minister Somers nu dus wel alvast een proefproject opstarten.   

Vlaams Minister Bart Somers: “Migratie is één van de grootste uitdagingen van vandaag én morgen. Burgers verwachten dat dit in goede banen geleid wordt. Nieuwkomers de cursus maatschappelijke oriëntatie al in het land van herkomst laten doorlopen, kan daaraan bijdragen. De inburgeraar zelf zal daardoor ook van begin af aan steviger in zijn schoenen staan. Omdat hij al op de hoogte is van hoe ons land in elkaar zit, wat onze waarden en normen zijn. Denk maar aan de scheiding van kerk en staat, de gelijkheid van man en vrouw, de gelijke rechten en tolerantie voor holebi’s. En hij zal daardoor ook sneller zijn weg kunnen vinden in onze samenleving en op onze arbeidsmarkt.”

Twintig burgemeesters

Dit traject zou voor alle duidelijkheid niet aan alle verplichte inburgeraars aangeboden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld maar aan oorlogsvluchtelingen die de tijd noch de ruimte hebben om in te burgeren in het land van herkomst. Maar dit is wel perfect mogelijk voor zogenaamde gezinsherenigers, inburgeraars die in het kader van gezinshereniging naar Vlaanderen willen verhuizen. De burgemeesters van de twintig steden en gemeenten met het grootst aantal verplichte inburgeraars werden alvast uitgenodigd om mee hun schouders onder het pilootproject te zetten.

Vlaams Minister Bart Somers: “Dit verhaal begint immers bij onze steden en gemeenten. Zij zijn vaak als eerste op de hoogte bij de aanvragen tot gezinshereniging. Zodra zij deze informatie doorspelen aan onze agentschappen integratie en inburgering, kunnen de personen in kwestie uitgenodigd worden om hun inburgeringstraject reeds in hun land van herkomst op te starten. Om dit vlot te laten verlopen wordt gewerkt aan een digitaal aanbod van onze cursus maatschappelijke oriëntatie waarmee de inburgeraar aan de slag kan.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder