Sla navigatie over

Bart Somers roept lokale besturen op om cyber-audit te laten doen

Stad Antwerpen is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De exacte impact van de aanval wordt nog in kaart gebracht, maar de dienstverlening naar de burger is verstoord en ook de politie en het stedelijk onderwijs zijn getroffen. Vlaams minister Somers: “Digitalisering neemt alsmaar toe, maar dat betekent ook dat we meer aandacht moeten hebben voor cyberveiligheid. 142 lokale besturen hebben ingetekend op een cyber-audit van de Vlaamse overheid, maar de 148 andere lokale besturen zouden dit best ook doen.”

Burgers en bedrijven, maar ook overheden werken steeds meer digitaal. De coronacrisis heeft hier een turbo op gezet. Vroeger moest men voor alles fysiek vergaderen of zich met de wagen verplaatsen, vandaag plant men een online meeting in. Dat is bij lokale besturen niet anders. Vroeger was men overal in Vlaanderen verplicht om naar het gemeentehuis te komen als men een document nodig had, vandaag kan dit steeds vaker digitaal. Ook interne documenten voor gemeenteraadsleden of ambtenaren worden veel meer dan vroeger op een digitale manier met elkaar gedeeld.

Vlaams minister Bart Somers: “Het valt niet te ontkennen dat de digitalisering een positieve evolutie is. De interne werking én de dienstverlening naar de burger is er de laatste jaren enorm op vooruit gegaan. Wie zich niet naar het gemeentehuis wil verplaatsen, kan steeds meer documenten digitaal opvragen, wat ambtenaren tijdswinst oplevert om de mensen te ondersteunen die wel nog steeds naar het gemeentehuis willen komen voor extra uitleg. Maar de digitalisering brengt ook extra uitdagingen met zich mee, zeker wat betreft cyberveiligheid.”

Een tijd geleden kreeg de gemeente Willebroek te maken met een cyberaanval. De gemeentediensten werden het slachtoffer van een hacking. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakte daarom 2 miljoen euro vrij waarmee lokale besturen een cyber-audit konden laten uitvoeren.

“142 Vlaamse steden en gemeenten gingen in op dit aanbod. Dat is bijna de helft van alle lokale besturen in Vlaanderen, maar ook de andere helft zou zo’n audit moeten laten uitvoeren. De situatie in Antwerpen toont aan dat zelfs grote lokale besturen het slachtoffer kunnen worden van een cyberaanval, maar in het algemeen zijn het eerder kleine gemeenten die extra kwetsbaar zijn want ze hebben soms slechts 1 ambtenaar voor ICT in dienst”, klinkt het bij Bart Somers, “Zo’n audit legt de zwakke punten bloot. In samenwerking met ICT-studenten van de hogeschool kunnen ethische hackers lokale besturen helpen om hun cyberveiligheid te versterken.”

Extra budget voor een snelle opstart

Naast de samenwerking met ethische hackers en cyber-audits wil minister Somers nu 1,25 miljoen euro inzetten voor noodincidenten zoals deze in Antwerpen. Bart Somers: “Voorkomen is altijd beter dan genezen. Maar als een lokaal bestuur dan toch het slachtoffer wordt van een cyberaanval, dan moeten we ervoor zorgen dat een snelle heropstart mogelijk is. Gemeentediensten en politiediensten mogen geen lange periode stilliggen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder