Sla navigatie over

Bart Somers wil War Room voor lokale besturen die slachtoffer zijn van cyberaanvallen

Na Antwerpen is nu ook stad Diest het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De aanval in Antwerpen is intussen opgeëist door het hackerscollectief Play. Zij dreigen ermee alle data waarover ze beschikken op straat te gooien als de stad geen losgeld betaalt. Vlaams minister Bart Somers waarschuwt: “Het zijn niet de eerste, maar zeker ook niet de laatste cyberaanvallen. Professionele hackers voeren cyberaanvallen uit op industriële schaal. Het is zelfs niet uitgesloten dat sommige steden en gemeenten nu al gehackt zijn, maar dat de criminelen wachten op het juiste moment om alles plat te leggen. Op Vlaams niveau moeten we een war room oprichten die onze lokale besturen kan ondersteunen.”

Het hackerscollectief Play claimt vandaag dat het verantwoordelijk is voor de cyberaanval op de stad Antwerpen. De interne werking en de dienstverlening is momenteel ernstig verstoord. Het hackerscollectief beweert 557 gigabyte aan data gestolen te hebben en eist losgeld. Weigert Stad Antwerpen te betalen, dan zou het hackerscollectief alle documenten publiceren. Vannacht werd ook de stad Diest het slachtoffer van een cyberaanval. Ook daar ondervindt de interne en externe werking hinder.

Na de cyberaanval in Antwerpen riep Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de lokale besturen nogmaals op om zeker een cyber-audit uit te voeren: “Als we niet investeren in cyberveiligheid zal dit steeds vaker voorkomen. Ook in het buitenland zien we dit fenomeen de kop opsteken. Deze criminelen gaan professioneel te werk. Vanuit Vlaanderen hebben we al 2,2 miljoen euro vrijgemaakt om lokale besturen te ondersteunen in hun cyberveiligheidsbeleid. 142 lokale besturen hebben zo al op ingetekend op cyber-audits, ik roep de andere 158 op aan om dit ook zo snel mogelijk te doen.”

Om cyberaanvallen te voorkomen werkt de Vlaamse regering ook samen met ethische hackers. Dat zijn voornamelijk ICT-studenten van de hogeschool HOWEST die lokale besturen helpen detecteren waar en hoe ze hun cyberveiligheid versterken.

Informatiesessies

De belangrijkste lessen die tot nu toe getrokken kunnen worden uit de aanval bij de stad Antwerpen worden vandaag nog vanuit de Vlaamse Overheid gecommuniceerd naar de belangrijkste ICT-dienstenleveranciers van de lokale besturen. Het is immers ook hun verantwoordelijkheid om de voornaamste kwetsbaarheden te gaan remediëren. Daarna worden ook alle lokale besturen geïnformeerd en zullen ze van de Vlaamse Overheid een checklist meekrijgen van voornaamste actiepunten.

Gelet op de acute dreiging zal Vlaams minister Bart Somers in overleg met Minister-President Jan Jambon en samen met de VVSG nog deze week informatiesessie organiseren voor alle lokale besturen. Specifieker vindt de minister het belangrijk dat er ook een informatiesessie komt voor alle personeelsleden en technici die verantwoordelijk zijn voor het lokale ICT-beleid. De minister legt nog vóór het kerstreces een dossier ter goedkeuring voor aan de Vlaamse regering in verband met extra middelen voor een snelle heropstart na een cyberaanval.

War room

 “Voorkomen is beter dan genezen”, klinkt het bij minister Somers, “maar waarschijnlijk zullen nog andere lokale besturen het slachtoffer worden van een cyberaanval. Zo valt het te vermoeden dat professionele hackers in sommige gemeenten en steden al zijn binnengedrongen in de interne systemen, maar dat ze voorlopig nog wachten om de diensten stil te leggen. Op het moment dat cyberaanvallen zoals in Antwerpen en Diest plaatsvinden moeten lokale besturen weten wat ze moeten doen en bij wie ze terechtkunnen voor ondersteuning. De Vlaamse overheid zal daarom een interfederale war room oprichten, van waaruit alle communicatie naar lokale besturen zal worden gecoördineerd met een SPOC, een Single Point of Contact voor elk lokaal bestuur. Vlaanderen moet de steden en gemeenten op het moment van een cyberaanval snel kunnen helpen bij het beperken van de schade en het beschermen van de gegevens van onze burgers.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder