Sla navigatie over

Bart Somers zet nieuw inburgeringstraject met buddy’s in de verf

Sinds 1 januari dit jaar moeten inburgeraars verplicht optrekken met een buddy. Somers zet zijn nieuwe inburgeringsbeleid in de verf bij het Gentse Agentschap voor Integratie en Inburgering IN-Gent. Naast de buddy-uren is ook de verplichte inschrijving bij VDAB nieuw. Bart Somers: “Een netwerk uitbouwen in onze maatschappij, in contact komen met Vlamingen, kansen krijgen om vrijwillig een handje toe te steken,  Nederlands te spreken, … dat zijn allemaal zaken die de nieuwkomer leert tijdens het nieuwe deel van zijn inburgeringstraject.” 

Vanaf 1 januari dit jaar moeten nieuwkomers verplicht minstens 40 uren optrekken met een buddy. Dit is deel van het nieuwe inburgeringstraject van minister van Integratie en Inburgering Bart Somers. De buddywerking is de kers op de taart van het nieuwe inburgeringstraject en biedt de nieuwkomers de kans om een netwerk op te bouwen. Daarnaast kunnen inburgeraars alternatief kiezen voor een stageplek of vrijwilligerswerk. Sommige lokale besturen zoals Oostende, Leuven, Mechelen en Gent zetten al langer  in op buddywerking. Vorig jaar in maart werd een eerdere hervorming ingevoerd door nieuwkomers te verplichten om naast de cursus Maatschappelijke Oriëntatie en Nederlands, zich binnen de twee maand in te schrijven bij de VDAB. De snellere toeleiding naar VDAB wierp reeds zijn vruchten af: waar vóór 1 maart 2022 17% van de nieuwkomers werd toegeleid naar de VDAB, is dit nu 74%.

Bart Somers : “40 uur optrekken met iemand die al langer in Vlaanderen woont, is de échte toegangspoort tot onze maatschappij. Dankzij dit buddy-traject krijgt de nieuwkomer de kans om zijn cursussen Maatschappelijke Oriëntatie en Nederlands in de praktijk om te zetten. Maar ook om een vriendenkring op te bouwen, te ervaren hoe onze maatschappij functioneert en er zo voluit deel van uit te maken. Ook de buddy’s reageren enthousiast: vanuit hun buddyschap ontstaat er vaak een spontane vriendschapsband, die verder reikt dan de veertig ‘verplichte contacturen’.“

Mijnbuddy.be

Iedereen die graag buddy wil zijn kan zich hiervoor aanmelden op de website www.mijnbuddy.be. Somers zoekt 10.000 buddy’s. Momenteel schreven reeds 2500 Vlamingen zich hiervoor in.

Stad Gent is samen met enkele andere steden voorloper met deze buddytrajecten. Vandaag nodigen zij buddyparen uit om ervaringen te delen. De aanwezige buddywerkingen waren onder meer 2RUN (waarbij anderstalige en buddy 2 keer per maand gedurende 5 maanden gaan joggen), Samen Gentenaar (2 keer per maand spreken buddy en nieuwkomer af voor een zelfgekozen activiteit) en Tandem (waarbij een gezin een ander gezin op sleeptouw neemt).

“Sleutelwoorden zijn hierbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid”, zegt Gentse Schepen van Gelijke Kansen en voorzitter van IN-Gent Astrid De Bruycker.

Astrid De Bruycker (voorzitter IN-Gent en schepen Gelijke Kansen): “Onbekend is onbemind: sociale contacten zijn cruciaal voor wederzijdse appreciatie en erkenning. We ondersteunen dan ook al jaren nieuwkomers in de opbouw van een netwerk. De verbindende kracht van deze ontmoetingen is een meerwaarde voor de nieuwkomers, de begeleidende Gentenaar én bij uitbreiding onze hele stad.”

Na het beluisteren van de getuigenissen van zowel nieuwkomers als buddy’s, is minister van Samenleven Somers, nog meer overtuigd van deze aanpak: “Als maatschappij vragen we een inspanning van nieuwkomers, maar we betrekken hen ook veel actiever dan vroeger in de maatschappij.  We reiken hen de hand, we leren van elkaar, leiden hen sneller toe naar werk, of ontspanningsmogelijkheden waar ze vrienden maken of beter Nederlands leren spreken. De vierde pijler is daarom een cruciale toevoeging om van het inburgeringstraject echt een succes te maken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder