Sla navigatie over

Bedrijfswagens zijn de belangrijkste hefboom om ons wagenpark te vergroenen

“Bedrijfswagens zijn dé hefboom om ons wagenpark te vergroenen. Daarom gaat de regering het fiscaal voordeel tegen 2026 enkel nog voor 100% toekennen aan bedrijfswagens die geen CO₂ uitstoten. Een bedrijfswagen op benzine of diesel kan nog, maar niet met fiscaal voordeel. Ecologie en economie moeten hand in hand gaan”, zegt voorzitter Egbert Lachaert.

De bedrijfswagens blijven bijzonder populair in ons land. Momenteel rijden er ongeveer 300.000 exemplaren rond, een aantal dat de afgelopen jaren alleen maar is gestegen. “Deze bedrijfswagens zijn natuurlijk populair omdat de loonkosten in ons land ondanks de recente verlagingen, nog aan de hoge kant blijven”, zegt Egbert Lachaert. “De bedrijfswagen is interessant voor zowel de werkgever als de werknemer, die minder sociale bijdragen moeten betalen dan op het klassieke loon.” Het hoge aantal bedrijfswagens heeft een aantal negatieve gevolgen. “Zo neemt het aantal filekilometers toe. De luchtkwaliteit in onze steden en rond de grote verkeersassen is slecht. Laat het nu net vaak de bedrijfswagens zijn die in de spits en op de drukste plaatsen in ons land rijden…”, aldus Lachaert.

In het regeerakkoord luidt nu de ambitie dat alle nieuwe bedrijfswagens ­tegen 2026 broeikasgasvrij zijn. Al in 2019 diende voorzitter Egbert Lachaert een wetsvoorstel in om de bedrijfswagens te vergroenen.

Voorstel van 2019

In 2019 stelde Egbert Lachaert in zijn wetsvoorstel voor om de bedrijfswagens te vergroenen en om het fiscale voordeel enkel volledig te behouden voor milieuvriendelijke bedrijfswagens die volledig CO2-neutraal zijn. Maar ook om het voordeel voor de vervuilende bedrijfswagens geleidelijk te laten uitdoven. Daarnaast werkte hij aan alternatieven voor de bedrijfswagen, zoals het mobiliteitsbudget. “We gingen daarbij altijd uit van vrije keuze en het principe dat je als werknemer geen loon mag verliezen, in tegenstelling tot andere partijen.”

Vergroening

De federale regering bouwt nu verder op het voorstel van Lachaert om elektrische bedrijfswagens volledig fiscaal aftrekbaar te maken. “Belangrijk is dat er niet wordt tussengekomen in bestaande contracten. Elke werkgever zal ook nog altijd zijn werknemers een benzine- of dieselwagen kunnen aanbieden. De vrije keuze blijft, een bedrijfswagen op benzine of diesel kan nog, maar niet met fiscaal voordeel”, verduidelijkt Lachaert. De nieuwe regeling zal geleidelijk beginnen lopen voor bedrijfswagens aangeschaft vanaf 2023. De fiscale aftrekbaarheid voor die wagens zal jaar na jaar afgebouwd worden, om vanaf 2028 te komen op nul.

Uiteraard geen elektrische wagens zonder laadpalen. Wie thuis een laadpaal installeert, kan daarom rekenen op een belastingvermindering van 45% op de investering. Die vermindering wordt jaar na jaar afgebouwd om zo de installatie versneld een boost te geven. De laadpalen moeten wel gevoed worden met groene energie en gestuurd worden door slimme software, zodat het laden op het beste moment gebeurt. Voor bedrijven zal de installatie van laadinfrastructuur voor meer dan 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Ook dit fiscale voordeel wordt jaar na jaar afgebouwd, want die palen zijn nu nodig. De laadinfrastructuur moet voorzien worden op een semipublieke plaats, zoals de bedrijfsparking. Zo kunnen ook mensen die in de buurt wonen, na de kantooruren en weliswaar tegen betaling, hun auto opladen.

Daarnaast werkt de regering aan een vereenvoudigd kader voor het mobiliteitsbudget, zowel voor werkgever als werknemer. Ook werknemers die geen aanspraak maken op een bedrijfswagen kunnen een mobiliteitsbudget toegekend krijgen door hun werkgever. Zo worden duurzame mobiliteitsalternatieven gestimuleerd.

“Dit voorstel geeft een stevige stimulans aan de vergroening van het bedrijfswagenpark. Dat is belangrijk voor ons klimaat en leefmilieu. Maar vergeet ook niet dat de bedrijfswagens van vandaag de particuliere tweedehandswagens van morgen zijn. Deze maatregel heeft dus ook een positief effect op de langere termijn”, zegt Lachaert.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder