Sla navigatie over

Begroting 2018 van het Brussels Gewest opnieuw in evenwicht

Het bereiken van het begrotingsakkoord is een bewijs dat de Brusselse regering tot resultaten komt en in volkomen cohesie beslissingen neemt. Het gaat om de laatste volledige begroting voor de legislatuur 2014-2019 van de huidige Brusselse regering.
 
De begroting is ook een weerspiegeling van de grote ambities die de Brusselse regering op het spoor heeft gezet, en zal uitvoeren. En dit ondanks de problemen op tal van vlakken de voorbije jaren en maanden (de aanslagen, de infrastructurele problemen met de tunnels…, de externe politieke problemen). 
 
Wat de ambities betreft gaat het in de eerste plaats over de fiscale hervorming die nu geconcretiseerd wordt. Daarbij blijft het belangrijke uitgangspunt de Brusselaars in staat te stellen een eigen woning te verwerven. 
 
Ten tweede wordt er versneld werk gemaakt van grote infrastructuurwerken, met de renovatie van de tunnels (Montgomery, Hallepoort, Leopold-II…), de uitbreiding van het metronet, de installatie van de LEZ-zone, de stedelijke vernieuwing, de aankoop van elektrische bussen, de uitbouw van het mediapark Reyers, het museum aan het Kanaal en omgeving… Tevens gaat de werkgelegenheidsgraad in Brussel omhoog en de economische activiteit herneemt, wat een bijkomende opsteker is. Tegen het einde van de legislatuur in 2019 zal dus een positieve balans inzake het budget kunnen voorgelegd worden.
 
De begroting van het Brussels gewest omvat een bedrag van 4,5 miljard euro, en 1,3 miljard euro voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Voor het eerst worden ook de financiën van de 19 gemeenten in de begrotingsoefening meegenomen. De globale financiële situatie van de gemeenten vertoont een positief resultaat. 
 
Er moet ook op gewezen worden dat het gewest beschikt over een performante administratie inzake boekhouding en fiscaliteit. Deze zal nu verder uitgebouwd worden met betrekking tot de opmaak en het beheer van de begroting zelf. De volgende Brusselse regering zal dus op een uitstekende basis kunnen starten.
 
In de begroting 2018 zijn opnieuw een aantal posten geïmmuniseerd (buiten beschouwing gelaten voor de berekening van het begrotingssaldo, zoals dit ook in andere gewesten gebeurt) die betrekking hebben op grote werven. Deze bedragen zijn voor deze specifieke doeleinden vastgelegd, in totaal voor 275 miljoen euro, meer bepaald:
  • metrowerken: 150 miljoen euro;
  • infrastructuurwerken (tunnels, viaducten, bruggen…): 72 miljoen euro;
  • veiligheid: 53 miljoen euro.
De begroting in evenwicht is ten slotte dé garantie om de continuïteit van het beleid te garanderen over alle bevoegdheden heen. 
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder