Sla navigatie over

Begrotingsaanpassing: Vlaamse regering legt buffer aan

Vandaag kwam de Vlaamse regering bij elkaar voor de begrotingsaanpassing 2017. Uit de cijfers blijkt dat Vlaanderen het 145 miljoen euro beter doet dan vooropgesteld. De regering besliste om 100 miljoen provisie aan te leggen om mogelijke tegenvallers in de volgende maanden op te vangen. Met de rest van het bedrag zullen overwegend eenmalige investeringen gebeuren.

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein: ‘We beheren de Vlaamse budgetten als een goede huisvader of -moeder: we zijn voorzichtig en leggen een buffer aan voor onvoorziene omstandigheden. Een begroting in evenwicht tot en met 2019 – zonder Oosterweel (terugverdieneffect) en de ziekenhuisfinanciering (gevolg van de zesde staatshervorming) – blijft de grote uitdaging. Met deze begrotingsaanpassing blijven we op koers om dat evenwicht waar te maken.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder