Sla navigatie over

Belangrijke week voor de scheepvaart en maritieme sector

Een belangrijke week voor de scheepvaart gaat van start: de IMO Assembly, het hoogste orgaan van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) komt bij elkaar. Tijdens de Assembly bepalen alle 175 lidstaten het werkprogramma en de budgetten van de komende 2 jaar. Ook minister van Noordzee Paul Van Tigchelt is aanwezig. De belangrijkste thema’s voor België die in Londen behandeld worden, zijn autonome scheepvaart en maritieme beveiliging. Traditiegetrouw worden op het einde van de week ook verkiezingen georganiseerd voor de Raad van de IMO. België hoopt voor de achtste keer op rij verkozen te worden.

Steun voor vernieuwing internationaal kader rond maritieme beveiliging

Ons land diende een resolutie in rond maritieme beveiliging die deze week in Londen bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) op de agenda staat. Door haar internationale karakter trekt scheepvaart criminele activiteiten aan. In België staat de strijd tegen die georganiseerde misdaad hoog op de agenda. Sinds begin dit jaar is bijvoorbeeld de nieuwe wet Maritieme Beveiliging van kracht. Georganiseerde misdaad moet echter op wereldniveau bestreden worden.

België bereidde daarom een resolutie voor, die, dankzij de steun van 9 andere landen en organisaties, besproken zal worden. Ons land vraagt om extra aandacht voor de uitdagingen die georganiseerde misdaad met zich meebrengt en roept op om werk te maken van een aangepast internationaal kader. In het bijzonder wil België inzetten op het verhogen van de weerbaarheid bij zeevarenden en werknemers tewerkgesteld in havens en havenbedrijven, en de bewustwording van de sector over de groeiende problemen vergroten.

Nieuw akkoord met Nederland over samenwerking rond autonome scheepvaart

Op maandag ondertekende minister van Noordzee Paul Van Tigchelt een akkoord met Nederland voor een betere samenwerking rond autonome scheepvaart. Nadat België op 14 september al een verklaring ondertekende met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, zal nu ook de samenwerking met Nederland geofficialiseerd worden.

De landen spreken af om hun procedures waar mogelijk op elkaar af te stemmen en kennis uit te wisselen. Zo vermijden ze overbodige administratieve lasten en willen ze het voor de industrie gemakkelijker maken om nieuwe projecten met autonome vaartuigen op te zetten in de Noordzee.

Belangrijk voor de industrie, want autonome scheepvaart is in volle ontwikkeling. Dankzij de verbeterde samenwerking zal het voor bedrijven eenvoudiger worden om nieuwe projecten te lanceren in de Noordzee.

Verkiezingen voor de Raad van de IMO

Ten slotte hoopt België op vrijdag voor de achtste keer op rij herverkozen te worden in de Raad van de IMO.  De Assembly komt slechts tweejaarlijks bij elkaar. In tussentijd neemt de Raad de dagelijkse werking op zich. Daarin zetelen slechts 40 leden. Voor België, dat al sinds 2009 in de Raad zetelt, is herverkiezing zeer belangrijk. Ondanks onze eerder beperkte oppervlakte, zijn we wel een belangrijke havenstaat met heel wat expertise in huis. Die expertise is ook een meerwaarde voor de IMO Raad. Vrijdagnamiddag worden de stemmen geteld en weten we of de Belgische campagne succesvol is.

Paul Van Tigchelt, minister van Noordzee: “Ons land boekt grote successen in de strijd tegen de drugsmaffia. Iedereen weet dat die strijd ook in de eerste plaats op het internationale toneel moet gevoerd worden. Met de bronlanden, met onze buurlanden en ook met de partners uit de internationale scheepvaart. Daarom hebben we samen met onder meer Colombia, Panama, Peru en Nederland dit initiatief genomen om de beveiliging van schepen en havens in de strijd tegen de georganiseerde misdaad bovenaan de agenda van de IMO te zetten.”

Peter Claeyssens, Directeur-Generaal Scheepvaart: “Uit cijfers van Global Organized Crime Index blijkt dat georganiseerde misdaad, waaronder ook mensensmokkel en drugssmokkel, de laatste jaren aan het stijgen is. Het is één van de taken van de FOD Mobiliteit en Vervoer om onze Belgische havens en schepen zo goed mogelijk te beveiligen. We roepen onze collega’s uit andere landen op om hetzelfde te doen en om voorstellen in te dienen voor een vernieuwd internationaal beveiligingskader. Alleen samen kunnen we een vuist maken tegen georganiseerde misdaad.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder