Sla navigatie over

Belastingverlaging moet leegstand tegengaan

Heel wat steden en gemeenten worden geconfronteerd met de problematiek van leegstand. Leegstaande gebouwen geven een straat of buurt een verwaarloosde indruk. Dat leidt vaak tot nog meer leegstand en tot slot riskeert de hele buurt mee te verloederen. Zo kan een wijk een echte ‘stadskanker’ worden waar een groot onveiligheidsgevoel heerst. Om leegstand tegen te gaan keurde de Vlaamse regering vandaag op voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein, twee fiscale maatregelen definitief goed.

Slopen en heropbouwen:

Wie een ongeschikt pand dat op de gewestelijke inventarissen staat sloopt en vervangt door nieuwbouw, zal vijf jaar geen onroerende voorheffing betalen. Het gaat om ongeschikte of onbewoonbare woningen, en leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten. Voor woningen wordt het voordeel afgetopt op 1.000 euro per jaar, voor bedrijfsruimten op 4.000 euro. Als het gesloopt pand vervangen wordt door verschillende panden, geldt de vrijstelling voor alle nieuwe gebouwen. De Vlaamse regering breidt zo een bestaande maatregel uit, waarbij alleen het verschil in KI tussen het oude en nieuwe gebouw vrijgesteld werd.
‘Met deze belastingverlaging slaan we twee vliegen in één klap: we gaan leegstand tegen en we maken onze gebouwen energie-efficiënter. Slopen en heropbouwen maakt gebouwen immers bijna altijd energiezuiniger dan renovatie’, aldus Bart Tommelein.

Leegstaande winkels:

Om leegstand bij winkels te verminderen krijgt wie een leegstaande winkel in winkelarm gebied ombouwt tot woning, vijf jaar vrijstelling van de onroerende voorheffing. Dergelijke vrijstelling bestond vroeger al, maar gold slechts drie jaar en de voorwaarden waren zo streng dat bijna niemand in aanmerking kwam. De maatregel wordt in één beweging uitgebreid: ook wie in kernwinkelgebied een woning creëert boven een winkel, geniet dezelfde korting.

Zowel de vrijstelling voor sloop en heropbouw als die voor leegstaande winkels, treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019. De inkomsten die de gemeenten mislopen door de vrijstelling, zal Vlaanderen compenseren.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein: ‘Als Vlaamse regering is het onze taak de decreetgeving voortdurend te evalueren en waar nodig aan te passen. We hervormden onder meer de schenk-, de koop- en de erfbelasting. Met deze nieuwe belastingverlaging en -vereenvoudiging willen we Vlaanderen helpen om leegstand te bestrijden.’
 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder