Sla navigatie over

Beleidsdomein Openbare Werken moet facturen sneller betalen

Omwille van het laattijdig afrekenen van facturen betaalde het Vlaamse beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) in 2013 en 2014 respectievelijk 5 en 5,7 miljoen aan verwijlintresten. Volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq riep vandaag minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts in het Vlaams Parlement op om de problematiek aan te pakken. Die kondigde alvast maatregelen aan.

De Clercq schetst de situatie: “Binnen de Vlaamse overheid was het departement MOW vorig jaar met 5,7 miljoen goed voor 83 procent van het totaalbedrag aan verwijlintresten van alle departementen samen. Het Rekenhof toonde zich dan ook kritisch over de situatie en kaartte een aantal structurele problemen binnen het departement aan. Zo zou het departement nog niet over een uniek rapporteringssysteem beschikken inzake openstaande verbintenissen. Daarnaast blijkt het financieel en budgettair beheer er allesbehalve optimaal te zijn volgens datzelfde Rekenhof.”

Minister kondigt maatregelen aan in commissie

Voor de Oost-Vlaamse liberaal vormde deze situatie de aanleiding om te peilen naar de inzichten en plannen van minister Weyts. Deze laatste liet vandaag in de commissie mobiliteit weten meerdere acties te zullen ondernemen om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het Rekenhof. Zo zou er tegen medio 2016 overheen alle entiteiten van het beleidsdomein MOW effectief een uniform rapporteringssysteem komen waarin alle verbintenissen kunnen worden opgevolgd. Daarnaast kondigde hij aan verder te zullen investeren in het digitaliseren van een aantal processen wat tot een snellere dossierbehandeling moet leiden.

“Het is belangrijk dat de minister het nodige engagement toont in dit dossier. Dit is ook aangewezen want bij MOW zijn de leveranciers doorgaans aannemers en bouwbedrijven. Wanneer zij niet tijdig betaald worden, kan hen dit in de problemen brengen. Vooral voor kmo’s kan dit grote gevolgen hebben. Het is relevant dat de minister het voortouw neemt inzake het optimaliseren van een aantal processen zodat we naar een structurele verbetering kunnen gaan. Het is dan ook zaak deze aangelegenheid en de toekomstige evaluaties van MOW door het Rekenhof te blijven opvolgen,” besluit De Clercq.    

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder