Sla navigatie over

Belgen in het buitenland kunnen nu ook stemmen voor regionale verkiezingen

Belgen die in het buitenland verblijven kunnen momenteel niet deelnemen aan de verkiezingen voor respectievelijk het Vlaams, het Waals en het Brussels Parlement. Zij kunnen enkel stemmen voor de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees parlement.
 
Vlaams parlementslid en senator Stéphanie D’Hose heeft daarom samen met senator Georges-Louis Bouchez (MR) een Voorstel van Bijzondere wet ingediend dat het stemrecht van de Belgen in het buitenland uitbreidt tot de verkiezingen van de deelstaten.
 
Het is absurd maar tevens discriminerend en antidemocratisch dat Belgen in het buitenland zich wel kunnen uitspreken over het federale beleid maar niet over het Vlaamse beleid, aldus Stephanie D’Hose: “Bij de federale verkiezingen van 2019 schreef een record van 180.000 Belgen in het buitenland zich in om te gaan stemmen voor de federale verkiezingen in mei. Dat waren er 50.000 meer dan vijf jaar geleden. Er is dus een steeds breder draagvlak onder de Belgen in het buitenland om deel te nemen aan de verkiezingen in ons land. Wij willen hen de kans bieden om ook hun stem te kunnen uitbrengen bij de deelstaatsverkiezingen.”.
 
Een democratische samenleving vereist dat alle Belgen – en dus ook de in het buitenland verblijvende landgenoten – voor de deelstaten hun stem kunnen uitbrengen. De deelentiteiten hebben immers bevoegdheden die hen rechtreeks aanbelangen zoals onderwijs, cultuur, handel en wetenschappen.
 
De verruiming van het stemrecht tot de in het buitenland gevestigde Belgen voor de verkiezingen van de deelstaatparlementen is des te meer verantwoord na de invoering van de zesde staatshervorming en de daarmee gepaard gaande overheveling van bevoegdheden naar die deelstaten.
 
Alhoewel het regionale niveau volgens de Belgische Grondwet gelijkwaardig moet worden geacht aan het federale, geeft die situatie toch de indruk dat federale verkiezingen als belangrijker worden beschouwd, aldus de indieners van de bijzondere wet. Het is niet verantwoord een onderscheid te maken tussen de in het buitenland verblijvende Belgen naargelang van het parlement waarvoor gestemd wordt, aldus de indieners. 
 
Reeds in 2015 gaf het Vlaams Parlement via een goedgekeurde resolutie aan dat Belgen in het buitenland heeft het de toenmalige federale regering verzocht die kwestie in gepaste tijd te regelen. 
 
De vorige regering heeft hiertoe een wetsontwerp ingediend maar het werd jammer genoeg niet tijdig gestemd in de Kamer, waardoor we terug naar af zijn, aldus D’Hose: “Wij willen met ons voorstel voorkomen dat de uitbreiding van het stemrecht voor Belgen die in het buitenland verblijven voor de deelstaatparlementen wederom op de Griekse kalender wordt geplaatst. Ik ben dan ook verheugd dat dit voorstel breed gedragen wordt.”.
 
Het Voorstel van Bijzondere wet werd deze namiddag in de commissie Institutionele van de Senaat met een brede meerderheid goedgekeurd (18 stemmen voor, 3 onthoudingen van de PS) en zal worden geagendeerd op de volgende plenaire vergadering van de Senaat.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder