Sla navigatie over

België bundelt krachten om maximaal op COVID-19 te testen

De Belgische autoriteiten wensen de komende weken de capaciteit om betrouwbare en kwaliteitsvolle testen op COVID-19 uit te voeren sterk  vergroten door een gezamenlijke inspanning te doen met klinische- en hospitaallabo’s, universiteiten, biotech- en pharmabedrijven en leveranciers van machines en reagentia.

Om de stijgende vraag naar COVID-19 testen te coördineren, richtte Minister van Volksgezondheid Maggie De Block een taskforce op onder leiding van Minister De Backer. Deze taskforce heeft als eerste doel de Belgische testcapaciteit significant uit te breiden. Daarbij wordt de bestaande labo capaciteit in kaart gebracht, wordt de aanvoer van reagentia voor de testen versterkt en worden nieuwe partners aangesproken doorheen het sterke gezondheids- en onderzoeksnetwerk van ons land.

De WHO heeft duidelijk gemaakt dat het opschalen van het aantal testen een noodzakelijke succesfactor is in de strijd tegen COVID-19. Testen kan vandaag en morgen mensenlevens redden. Mensen testen op COVID-19 is een onderdeel om de groeicurve van het virus in kaart te brengen en af te vlakken.

Het is ook absoluut noodzakelijk om, eens voorbij de piek, intensief te blijven monitoren hoe het virus zich verspreid om een nieuwe opflakkering te vermijden. Naast het testen op COVID-19 is het ook belangrijk om andere labo testen aan te houden om zo de kwaliteit van de zorg voor elke zieke in ons land te garanderen.

De labo’s, universiteiten, farmaceutische sector en de biotech in België toonden zich onmiddellijk bereid om te helpen. Op dit moment wordt er met man en macht gewerkt door alle betrokken partijen om zo snel als mogelijk de benodigde testcapaciteit op te bouwen.

Dit gebeurt met medewerking van het Nationaal Referentielabo van de KULeuven en het Geneesmiddelenagentschap FAGG die de kwaliteit van de testen zullen garanderen. De focus ligt daarbij op het opschalen van de PCR-infrastructuur, dit omdat de PCR-gebaseerde testen het meest betrouwbaar resultaat geven.

Philippe De Backer: “Het is in het belang van alle burgers dat we goed kunnen testen waar nodig. Deze samenwerking toont aan dat de Belgische medische sector een fantastisch eco-systeem heeft waar overheid, universiteiten, laboratoria, pharma en biotech de handen in elkaar slaan. Ik ben iedereen die aan deze inspanning en dit project meewerkt bijzonder dankbaar en ik ben er van overtuigd dat we de komende dagen en weken de eerste resultaten van deze inspanning zichtbaar zullen worden..

Emmanuel André: “Sinds een aantal weken leveren de laboratoria voor klinische biologie en de ziekenhuizen gigantisch werk om het hoofd te bieden aan de nijpende start van de epidemie, en dit in moeilijke omstandigheden. We weten dat om die epidemie te overmeesteren, dat we nog meer gaan moeten diagnosticeren en dat nog gedurende een aantal weken. Tegelijkertijd willen we dat de ziekenhuizen zo snel mogelijk hun gewoonlijke activiteiten kunnen hervatten. In die context versterkt de inzet van de laboratoria van de universiteiten en de privé sector ons land tegen de COVID-19 epidemie.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder