Sla navigatie over

België en Bulgarije gaan samenwerken in de strijd tegen sociale dumping

Volgens het Europees vrij verkeer van diensten mogen alle EU-burgers hier komen werken. Er is een Europese detacheringsrichtlijn dat het kader voor tijdelijke tewerkstelling bepaalt: je moet de arbeidsvoorwaarden en de lonen van het werkland respecteren, de sociale bijdragen moeten betaald worden in het land van herkomst. 

Maar als de detacheringsregels niet correct worden toegepast ontstaat oneerlijke concurrentie voor Belgische bedrijven. Soms worden ook loonvoorwaarden van gedetacheerde werknemers niet gerespecteerd of erger nog, worden sociale bijdragen niet (correct) betaald. Hierdoor gaan er Belgische jobs verloren, verliezen Belgische bedrijven marktaandeel en worden buitenlandse werknemers niet correct verloond of zelfs uitgebuit.

Philippe De Backer: “Bulgarije staat vandaag in de top van 10 van de landen die het meeste werknemers naar ons land sturen om hier te komen werken. In 2015 bijvoorbeeld waren er 4.809 werknemers en 156 zelfstandigen uit Bulgarije in België aan de slag. Door samen te werken met Bulgarije pakken we de grensoverschrijdende sociale fraude aan bij de wortel. Dit historisch samenwerkingsakkoord zorgt ervoor dat de Bulgaarse en Belgische inspectiediensten beter kunnen controleren of Bulgaarse werknemers wel correct hun bijdragen betalen. Zo kunnen we een einde maken aan de echte sociale dumping waarbij goedkope arbeidskrachten uit Bulgarije hier komen werken voor 2 euro per uur. Dit akkoord toont ten slotte ook aan dat samenwerking over de grenzen heen vruchten afwerpt. Sociale dumping is een Europees probleem, daarom blijf ik ook in Europa verder vechten voor een Europese aanpak voor dit probleem.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder