Sla navigatie over

België en de Verenigde Arabische Emiraten gaan samenwerken in de strijd tegen de georganiseerde misdaad

Begin dit jaar hebben het federaal parket en de Federale Gerechtelijke Politie met het onderzoek naar SKY-ECC bewezen dat ze dankzij een goede samenwerking de georganiseerde criminaliteit een stap voor kunnen zijn. Een aantal spilfiguren uit dit onderzoek houden zich schuil in de Verenigde Arabische Emiraten omdat er tot op heden geen uitleveringsverdrag bestond met ons land. Daar komt nu verandering in. Vice-eersteminister en minister van Justitie Van Quickenborne ondertekent vandaag samen met federaal procureur Frédéric Van Leeuw in Abu Dhabi een bilateraal verdrag tussen België en de Verenigde Arabische Emiraten.

Steeds vaker zien we dat zware criminelen die aan de top staan van de georganiseerde misdaad in ons
land vervolging proberen te ontlopen door zich te vestigen in landen zonder uitleveringsverdrag met
België. Onderzoek leert dat criminele netwerken regelmatig leiden naar verdachten die zich schuilhouden in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Met name in dossiers rond drugstrafiek is dit het geval. Niet alleen in het SKY-ECC dossier maar ook in het Nederlandse Encrochat dossier zagen we dit.

Na meer dan een jaar intensief onderhandelen, ondertekent minister Van Quickenborne samen met
federaal procureur Frédéric Van Leeuw vandaag in Abu Dhabi twee bilaterale verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten. Dit om de uitlevering van criminelen te regelen, evenals wederzijdse rechtshulp in strafzaken mogelijk te maken. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan een belangrijke vraag vanuit de Belgisch justitie.

De twee verdragen zijn opgesteld volgens de Europese normen en voldoen vanzelfsprekend aan alle
gebruikelijke garanties die op dit gebied vereist zijn. Het Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp voorziet
in specifieke bepalingen met betrekking tot de inbeslagname en confiscatie van eigendommen en opbrengsten van misdrijven. Nadat het verdrag is goedgekeurd, moet dit het voorwerp uitmaken van een
instemmingswet in het Belgisch parlement.

De minister dankt de justitie, politie en de internationale partners voor hun intensieve werk en de
blijvende inzet in dit dossier. De federale regering wil de georganiseerde misdaad in ons land hard
bestrijden en steunt de diensten maximaal in dit onderzoek.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: 'De voorbije jaren stellen we meer en meer vast dat de drugscriminaliteit oprukt in ons land. Met de doorbraak in het dossier SKY-ECC arresteren we nog elke week nieuwe verdachten. De voorbije maand ging dat over 95 arrestaties, wat het totaal op 558 brengt. Maar we zullen nooit aanvaarden dat de kopstukken aan vervolging proberen te ontsnappen door zich in het buitenland schuil te houden. Daarom hebben we hard gewerkt om dit verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten mogelijk te maken. Onze boodschap is duidelijk: justitie zal er alles aan doen om verdachten voor een Belgische rechtbank te vervolgen en op zoek gaan naar hun criminele vermogens, waar ze zich ook ter wereld schuilhouden.'

Frédéric Van Leeuw, federaal procureur: “Met deze verdragen kunnen we nauwe contacten leggen en in een kader voorzien voor een samenwerking met de gerechtelijke autoriteiten van de VAE. Dit is een onmisbare troef om de transnationale misdaad te kunnen bestrijden die profijt trekt van de negatieve aspecten van de globalisering.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder