Sla navigatie over

België en Nederland slaan handen in elkaar in strijd tegen sociale dumping

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein deed eind vorig jaar in het Benelux-parlement een oproep voor een intensere samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude. Nederlands minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher toonde zich vandaag enthousiast over dat initiatief, en wil zo snel mogelijk de nodige stappen zetten om de voorstellen van Tommelein op Benelux-niveau uit te voeren.

Vorige maand ondertekende Tommelein reeds een overeenkomst met Luxemburg, vandaag maakte hij ook met zijn Nederlandse collega Asscher concrete afspraken over hoe België en Nederland de strijd tegen sociale dumping kunnen opvoeren door bilateraal samen te werken:

  • Gezamenlijke inspecties door de inspectiediensten van de Benelux-landen intensifiëren, om sociale dumping efficiënt te bestrijden. Het eerste proefproject in augustus vorig jaar was immers een groot succes, met goede resultaten voor zowel België als Nederland.
  • Er samen naar streven dat het Europees Platform tegen Zwartwerk een efficiënt en daadkrachtig instrument wordt, zodat de inspecties van de verschillende Europese landen beter samenwerken.
  • Ervaring uitwisselen over best practices. De bilaterale akkoorden die Nederland heeft met Oost-Europese landen betekenen een grote stap vooruit in de strijd tegen sociale dumping. België kan gebruik maken van de Nederlandse expertise om gelijkaardige akkoorden te sluiten. Omgekeerd is Nederland erg geïnteresseerd in ons Limosa-systeem, waarmee buitenlandse werknemers en zelfstandigen die tijdelijk in ons land werken zich verplicht moeten aanmelden.

"Door een verregaande structurele samenwerking kunnen we als Benelux meer gewicht in de schaal leggen in Europa, en naar een bredere coalitie zoeken om sociale dumping aan te pakken. We denken in eerste instantie aan onze buurlanden Frankrijk en Duitsland, het Benelux plus niveau dus", besluit Bart Tommelein.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder