Sla navigatie over

België pleit voor Europese privacywaakhond

Woensdag riep Bart Tommelein op de internationale dag van de privacy voor de eerste keer het zogenoemde "Privacy Platform" bijeen. Daarin zetelen naast de Privacycommissie en de federale politie ook vertegenwoordigers van consumenten- en mensenrechtenorganisaties en van de privésector. Via halfjaarlijkse bijeenkomsten zal het platform concrete actiepunten rond privacy bespreken en uitwerken.

Na afloop van de eerste meeting stelde Tommelein een eerste tienpuntenplan voor. Dat focust onder meer op bewustmaking van de gevaren van sociale media, op acties rond de transparantie inzake gegevensverwerking, de begeleiding van kmo’s rond databeveiliging of het afstemmen van de privacyregels voor telecomoperatoren en internetproviders.

Ander belangrijk punt is de nieuwe Europese regelgeving die er zou moeten komen. De huidige Europese privacyregels dateren al van 1995. Het Europees Parlement is klaar om de onderhandelingen aan te vatten, maar het blijft wachten op de lidstaten, die nog steeds niet op dezelfde golflengte zitten.

Tommelein wil alvast dat er naast de privacy-autoriteiten in de lidstaten ook een Europese waakhond komt. Die zou wel enkel kunnen optreden tegen supranationale spelers, die vaak te sterk zijn voor de nationale autoriteiten. "Ik wil wel David tegen Goliath zijn, want David wint ook wel eens, maar ik wil geen Don Quichotte spelen", aldus Tommelein.

Er raakte ook bekend dat de Privacycommissie gerechtelijke stappen tegen Facebook overweegt als die de nieuwe gebruiksvoorwaarden niet uitstelt. Volgens de huidige Belgische regels kunnen boetes oplopen tot 600.000 euro. Dat is niet erg veel voor een bedrijf van die omvang. "Maar het "namen en shamen" is in dat geval de grootste straf", zegt Willem Debeuckelaere van de Privacycommissie.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder