Sla navigatie over

Beloofde kostenverlaging bij elektronische maaltijdcheques blijft uit

In 2014 besloot de federale regering onder impuls van Open Vld om de papieren maaltijdcheque af te schaffen en te vervangen door de elektronische variant. Sinds begin dit jaar is de papieren cheque uit omloop. Bedoeling was om de administratieve en overheadkosten van de aftandse voedselbonnen terug te dringen voor zowel de werkgevers die de maaltijdcheques aan hun personeel geven, als de winkeliers die de cheques aanvaarden.

 

In het oude systeem betaalden werkgevers 3% aan de uitgever van de papieren maaltijdcheque. De digitale variant zou vanzelfsprekend minder overheadkosten met zich meebrengen, en de lasten voor de werkgevers dus verlagen. In de praktijk blijkt echter dat vele werkgevers nog steeds 3% betalen. Andere slaagden er dan weer in om, al dan niet in groep, een korting te bedingen.

 

Egbert Lachaert: “Het argument dat door een digitalisering de kosten stevig zouden worden gedrukt, blijkt in de praktijk niet te kloppen. De belofte van lagere administratieve en inningskosten wordt niet of niet volledig waargemaakt. Wij herhalen daarom ons pleidooi om de maaltijdcheques te vervangen door een nettovergoeding op de loonbrief. Het spreekt voor zich dat de kost dan 0 euro wordt voor werkgevers én zaken die de maaltijdcheques aanvaarden.”

 

De administratieve en overheadkost van het papieren maaltijdchequesysteem liep op tot maar liefst €95 miljoen per jaar. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging van de Federale Overheid berekende op basis van een administratieve lastenmeting dat de afschaffing van de maaltijdcheque een voordeel oplevert van 68 miljoen euro voor de handelaars, 13 miljoen euro voor de bedrijven door lagere administratie- en beheerskosten en van 14 miljoen euro voor de werknemers door ongebruikte en verloren cheques.

 

Open Vld diende samen met CD&V in januari 2015 reeds een wetsvoorstel in die zin in. Lachaert heeft dit voorstel inmiddels voorzien van een technische update en wil bijkomend ook de ecocheques vervangen door een nettovergoeding. Dit voorstel moet nu op de agenda komen van de commissie Sociale Zaken.

 

“Deze maaltijd- en ecocheques zijn niet meer dan een stuk onbelaste kostenvergoeding en een achterpoortje om de hoge loonkosten te drukken. Door de vergoeding te vervangen door een parafiscaal voordelige maaltijdvergoeding die netto op de rekening van de werknemer wordt gestort, realiseren we een aanzienlijke lastenverlaging én vereenvoudiging voor zowel de werknemers, werkgevers als de winkeliers die vandaag maaltijd- en ecocheques aanvaarden.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder