Sla navigatie over

Bertrand: “Slachtoffers terreurdaden zullen in toekomst terecht kunnen bij uniek contactpunt”

Wie slachtoffer wordt van een terreurdaad, moet vlot geholpen worden in plaats van de huidige lange tocht langs verschillende administraties en diensten, die elke keer de wonden terug openrijt. Daarom zullen slachtoffers in de toekomst vlotter geholpen worden door een uniek contactpunt. De dekking zal ook vergroot worden. Het wetsontwerp beoogt de volledige vergoeding van de lichamelijke schade van slachtoffers die in België verblijven. Het totaalbedrag dat daartoe ter beschikking wordt gesteld, wordt verhoogd van 1 naar 1,7 miljard. 

Op 22 maart 2016 werd ons land getroffen door twee laffe aanslagen in Brussels Airport en het metrostation van Maalbeek. Er kwamen op het moment zelf 31 personen om. Later stierven er nog vier personen in het hospitaal en betreuren we in totaal 340 gewonden door terrorisme. Het leed dat deze gruwelijke daden teweegbracht voor slachtoffers en nabestaanden is niet te overzien.  

Helaas heeft men ook moeten vaststellen dat onze maatschappij en ons systeem onvoldoende aangepast waren om de slachtoffers te helpen. De vorige regering had op dat vlak ook al een aantal stappen gezet. Mede rekening houdend met de aanbevelingen van de onderzoekscommissie zet deze regering dit werk nu verder. 

In dat kader heeft staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand samen met minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne vandaag in het parlement een nieuw wetsontwerp voorgesteld. Dat wetsontwerp moet ervoor zorgen dat slachtoffers sneller en beter vergoed worden. In het verleden was het zo dat slachtoffers van terreurdaden langs verschillende instanties moesten gaan om te krijgen waar ze recht op hebben. Voor wie dergelijke traumatische ervaring heeft meegemaakt, is dat zout in de wonde. Daarom vertrekt het wetsontwerp vanuit een meer humane benadering van het slachtoffer. Hij/zij zal begeleid worden in zijn/haar vragen rond vergoedingen vanuit een nieuw uniek contactpunt. De regering tracht de slachtofferverenigingen nu al te betrekken in de voorbereiding van dat uniek contactpunt. Zo wil Bertrand ervoor zorgen dat de slachtofferbegeleiding ten eerste op een warme en empathische manier gebeurt en ten tweede, vanuit de noden van de slachtoffers, mensen wegwijs maakt in de wirwar van administraties en diensten. Ook het medisch onderzoek in het kader van vergoedingen en verzekeringen zal één onderzoek worden, in plaats van afzonderlijke onderzoeken per instantie of verzekering.Er werd reeds de opdracht gegeven aan de FOD’s en POD’s om dit uniek contactpunt, haar bereikbaarheid (oa via telefoon, mail, website, ea) en de opmaak van de nodige documenten op te starten.  Bertrand zal de coördinatie op zich nemen.  

Naast een behandeling op maat, voorziet het wetsontwerp ook grotere dekking door de verzekeringen. Het nieuwe kader voorziet een grotere vorm van solidariteit en beoogt een volledige vergoeding van de geleden lichamelijke schade. De lichamelijke schade van slachtoffers die in België verblijven, zal worden vergoed op basis van het gemeem recht. Het totaalbedrag dat daartoe ter beschikking wordt gesteld om de slachtoffers van een terroristische daad te vergoeden wordt verhoogd van 1 naar 1,7 miljard euro (jaarlijks te indexeren) Uiteraard hoopt iedereen er nooit van te moeten gebruik maken.  

Bertrand: “Ik wil vertrekken vanuit de noden van de burger, niet vanuit de structuur van onze instellingen en systemen. Dat geldt zeker voor mensen die slachtoffer werden van terreurdaden. De gruwelijke aanslagen van 22 maart 2016 hebben aangetoond dat slachtoffers een te lange weg moesten afleggen om te krijgen waar ze recht op hadden. We zorgen ervoor dat slachtoffers in de toekomst terecht kunnen bij een uniek contactpunt dat hen op een vlotte en begripvolle manier helpt.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder