Sla navigatie over

Beschonken fietsers verliezen niet langer automatisch rijbewijs

Wie vandaag door een politieagent dronken op de fiets wordt tegengehouden, riskeert naast een fikse geldboete ook zijn autorijbewijs te verliezen. “Bij een overschrijding van 1,5 promille wordt ook het parket verwittigd. Naar schatting komt het een paar honderd keer per jaar tot een rechtszaak, waarbij het rijbewijs voor een maand wordt ingetrokken”, legt Sabien Lahaye-Battheu uit.

 

Volgens het liberale Kamerlid staat die straf in veel gevallen niet in verhouding tot het misdrijf. “Uiteraard willen we openbare dronkenschap niet aanmoedigen of goedkeuren. Maar er is geen verband tussen het fietsen en het rijbewijs, dat toelating geeft tot om met een auto te rijden. Bovendien kan je bij mensen zonder rijbewijs deze intrekking niet eens toepassen.”

 

Daarom diende het liberale Kamerlid een wetsvoorstel in, dat rechters niet langer verplicht het rijbewijs in te trekken. Dit keurde de Kamercommissie Infrastructuur vanmiddag goed. “Rechters zullen wel nog altijd de mogelijkheid hebben om naast een geldboete ook het rijbewijs in te trekken, maar de rechters zijn wijs genoeg om daarover zelf te oordelen. Gebeurt het herhaaldelijk? Werd er een ongeval veroorzaakt? In die gevallen is het misschien wel opportuun en proportioneel”, zegt Lahaye-Battheu. “Fietsen onder invloed blijft uiteraard wel nog altijd strafbaar met een geldboete, maar de automatische intrekking van het autorijbewijs schaffen we af omdat die straf in veel gevallen overdreven is en geen rechtstreeks verband houdt met het misdrijf.”

 

Lahaye-Battheu besluit: “Er kan alleen een draagvlak voor het verkeersveiligheidsbeleid zijn als de vervolging en de bestraffing van verkeersinbreuken afgestemd zijn op de aard en oorzaak ervan. Het heeft geen zin om automatisch het rijbewijs in te trekken van een fietser die te diep in het glas heeft gekeken. Dat stuit terecht op onbegrip.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder