Sla navigatie over

Beste zorg voor de patiënt: nieuwe therapieën terugbetaald, overconsumptie afgeremd

Voor deze nieuwe maatregelen betaalt de overheid van 2015 tot en met 2018 minstens  806 miljoen euro extra ten voordele van de patiënten.

Deze investeringen zijn mogelijk dankzij afspraken met de farmaceutische industrie en hervormingen en dankzij het wegwerken van verspilling, overconsumptie en door het beperken van de meeruitgaven.

Het budget gezondheidszorg stijgt in 2017 met 583,874 miljoen euro.

Minister De Block: “Nog meer stijgen kan niet gezien de budgettaire situatie van ons land. We hebben daarom hervormingen doorgevoerd, afspraken gemaakt met de farmaceutische industrie, verspilling en overconsumptie weggewerkt en de extra uitgaven beperkt.”

“We vragen van een aantal sectoren een extra inspanning; een beperkte verhoging van honoraria of bijvoorbeeld een lichte prijsverhoging van geneesmiddelen waarvan de bevolking er overduidelijk te veel gebruikt. Dankzij al die maatregelen slagen we erin onze gezondheidszorg zeer toegankelijk te houden – we staan op nummer 1 in Europa wat toegankelijkheid betreft volgens de Europese gezondheidsindex van Health Consumer Powerhouse.”

“En we kunnen innovatieve levensreddende behandelingen terugbetalen.”

In die strijd tegen overconsumptie van geneesmiddelen en in het kader van een wetenschappelijk verantwoord beleid, zijn maatregelen genomen waardoor antibiotica, neussprays en bepaalde sessies kinesitherapie duurder worden.

Het remgeldsysteem is ook vereenvoudigd wat het eerste jaar aan de patiënten gekost heeft maar het nieuwe systeem zal de komende jaren besparingen opleveren voor de patiënten want het remgeld is niet langer geïndexeerd.

In totaal zal de patiënt van 2015 tot en met 2018 daardoor zo’n 62 miljoen euro meer moeten betalen voor gezondheidszorg en geneesmiddelen.

Geneesmiddelen goedkoper, supplementen geschrapt

Daartegenover staat dat andere zaken in de gezondheidszorg en andere geneesmiddelen samen zo’n 71,4 miljoen euro goedkoper worden van 2015 tot 2018.

Deze prijsdaling van de medicijnen is het resultaat van maatregelen die zijn vastgelegd in het Toekomstpact. Dit pact omvat een reeks afspraken met de farmaceutische sector waaronder de “patent cliff”. Geneesmiddelen die niet langer onder octrooi staan, daalden vroeger zeer geleidelijk en traag in prijs. Dankzij de “patent cliff” zijn deze geneesmiddelen in één keer een pak goedkoper geworden. Op 1 maart 2016 zijn daardoor 1306 geneesmiddelen tegelijkertijd in prijs gedaald.

De maatregel “goedkoopst voorschrijven” zal in 2017 de geneesmiddelen 10 miljoen goedkoper maken voor de patiënten. Artsen schrijven nu al voor meer dan 50% de goedkoopste geneesmiddelen voor. Begin februari 2017 is hen gevraagd dit in 60% van de gevallen te doen.

Minister De Block heeft ook een aantal supplementen die ten koste van de patiënten waren, geschrapt of beperkt. Het gaat om ereloonsupplementen in twee- of meerpersoonskamers in daghospitalisatie en bij borstreconstructie met eigen weefsel na kanker.

Erkentelijk

Maggie De Block: “Ons beleid focust op de patiënt. En voor mij is ons gezondheidszorgsysteem een systeem van solidariteit waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat betekent, onder andere, dat we inspanningen vragen aan de zorgverstrekkers en aan de farmaceutische industrie en ik ben hen daar zeer erkentelijk voor. Hun inspanningen dragen ertoe bij dat we onder andere nu innovatieve maar dure behandelingen aan zwaar zieke patiënten kunnen terugbetalen.”

In 2017 wordt voor 900 miljoen euro minder uitgegeven dan gepland in de gezondheidszorg. Aanvankelijk was in een inspanning van 673 miljoen voorzien. De regering heeft in de herfst van 2016 over een bijkomende inspanning van 229 miljoen beslist. Hierbij is de patiënt zoveel mogelijk gespaard:

  • Farmaceutische industrie: 401,3 miljoen euro
  • Zorgverstrekkers: 341,516 miljoen euro
  • Ziekenhuizen: 90, 607  miljoen eruo
  • Technische maatregelen: 46,639 miljoen euro
  • Patiënten: 20 miljoen euro

 

Evidence based

Minister De Block voert een evidence-based gezondheidszorgbeleid waarbij rekening wordt gehouden met wetenschappelijke studies en de bewijzen, aanbevelingen of adviezen daarin. Deze studies geven de overheid waardevolle informatie over situaties die beter kunnen en die soms grote hervormingen vragen.

Maggie De Block: “We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en hervormen waar nodig, zoals in de ziekenhuisfinanciering bijvoorbeeld. We hervormen de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap om te vermijden dat er elk jaar meer ziekenhuizen in het rood eindigen (wat nu reeds het geval is voor ruim dertig onder hen), en om ervoor te zorgen dat de patiënten de best mogelijke zorg op het juiste moment en op de meest aangewezen plaats krijgen.”

“We werken ook verspilling weg zoals de grootverpakkingen van geneesmiddelen in rusthuizen. En we strijden tegen overconsumptie van bijvoorbeeld medische straling door te veel scans en van medicatie waaronder antibiotica, vaatvernauwende neussprays of maagzuurremmers.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder