Sla navigatie over

Bestraf snelheidsduivels met gemeentelijke boetes

De Vlaamse minister van mobiliteit stelt voor om kleine snelheidsovertredingen te bestraffen met gewestelijke administratieve sancties. Vlaams fractieleider Bart Somers, tevens burgemeester van Mechelen, steunt het voorstel. “Maar in plaats van nieuwe gewestelijke sancties in te voeren, is het beter om er gewoon gemeentelijke sancties van te maken. Die bestaan vandaag al en ze zullen lokale besturen en politiezones stimuleren om nog meer in te zetten op verkeersveiligheid”, zegt Somers. Hij wordt bijgetreden door zijn collega-fractieleider en burgemester van Puurs, Koen Van den Heuvel (CD&V) en de burgemeester van Willebroek, Eddy Bevers (N-VA). 

Minister Weyts zet hoog in op verkeersveiligheid, iets waar de drie burgemeesters zich volledig in kunnen vinden. “De lokale besturen en politiezones spelen daarbij een cruciale rol. Het zijn zij die politieagenten en flitscamera’s inzetten om de snelheidsduivels te betrappen.  Ook investeren de lokale besturen meer en meer in camera’s met nummerplaatherkenning en trajectcontroles. Kortom, het zijn vooral de steden en gemeenten die de inspanningen leveren”, stelt Bart Somers.

Geen nieuwe gewestelijke boetes nodig

Daarom pleiten ze ervoor om kleine snelheidsovertredingen via de bestaande GAS-boetes te bestraffen. “De boete-inkomsten vloeien op die manier rechtstreeks naar de steden en gemeenten die de financiële en logistieke inspanningen leveren om de snelheidsovertredingen vast te stellen.” De drie burgemeesters zijn er daarom van overtuigd dat gemeenten op die manier sterker gestimuleerd zullen worden om nog meer te investeren in camera’s en snelheidscontroles. “Op die manier zullen ze een belangrijke bijdrage leveren voor de ambitie van de minister: een verkeersveiliger Vlaanderen.”

Somers en zijn collega-burgemeesters zien dus geen reden voor de invoering van een nieuwe soort GAS-boetes, de gewestelijke boetes. “Steden en gemeenten hebben vandaag al geïnvesteerd in de afhandeling van gemeentelijke administratieve sancties. Vaak hebben ze daarvoor intergemeentelijke samenwerkingen opgezet. Het is daarom eenvoudiger om de bestaande gemeentelijke administratieve sancties uit te breiden met snelheidsovertredingen, in plaats van een nieuwe soort boetes in het leven te roepen." Somers wijst er ook op dat zo een uitbreiding in het verlengde ligt van de recente uitbreiding van GAS-boetes naar kleinere misdrijven en verkeersovertredingen (zoals foutief parkeren).

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder