Sla navigatie over

Beter sociaal statuut voor de artsen-specialisten in opleiding

Fractievoorzitter Maggie De Block lichtte in de commissie Sociale Zaken haar wetsvoorstel om het statuut van de artsen-specialisten in opleiding te verbeteren toe. “Het is nodig om stappen te zetten om dit statuut te verbeteren”, stelt De Block.

Maggie De Block : “Op vandaag hebben de artsen in opleiding een zogenaamd sui-generis statuut. Concreet betekent dit dat zij niet langer als student worden beschouwd maar dat zij ook niet over een volwaardig werknemersstatuut beschikken. Zo vallen ASO’s slechts gedeeltelijk onder het sociale zekerheidsstelsel van de werknemers.”

In het huidige statuut hebben artsen-specialisten in opleiding bijvoorbeeld wel recht op recht op kinderbijslag, gezondheidszorg en een ziekte- en invaliditeitsuitkering en een tussenkomst voor arbeidsongevallen, maar bouwen zij geen pensioenrechten op en hebben ze ook geen recht op een werkloosheidsuitkering, ouderschapsverlof of vakantiegeld. “Dit wetsvoorstel komt hieraan tegemoet. Daarnaast bevat het wetsvoorstel ook maatregelen die bijdragen tot een verbetering van de arbeidsvoorwaarden”, legt De Block uit.

De commissie besliste om over het wetsvoorstel een aantal adviezen op te vragen. Onder meer de FOD Pensioenen, de RVA alsook de belangverenigingen van de artsen-specialisten  (VASO in Vlaanderen en CIMACS in Wallonië) zullen gevraagd worden om een advies te formuleren. Als deze ontvangen zijn, zal de commissie verder gaan met de bespreking van het wetsvoorstel. “Ik hoop dat we hier snel mee kunnen vorderen, want de signalen vanuit het veld zijn duidelijk”, besluit De Block.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder